Skip til primært indhold

Familiesamtaler

Målet med en familiesamtale er at støtte jer som familie i at håndtere sygdommen og behandlingen, fremme familiens sundhed og velvære, samt skabe et frirum, hvor I som familie kan dele oplevelser af sygdommens påvirkning.

Om familiesamtaler

Når der sker forandringer i familien fx alvorlig sygdom, påvirkes alle medlemmerne af situationen på forskellig vis.

Familiesamtaler giver mulighed for, at familien kan tale åbent om de bekymringer, forestillinger, forventninger og rolleforandringer, der gør det svært/ vanskeligt for familien at håndtere livet med kræft.

Målet med en familiesamtale er:

  • At I som familie føler jer støttet i at håndtere livet med sygdom, behandling og lidelse
  • At I som familie får fokus på det, der fremmer jeres sundhed og velvære
  • At I som familie får et frirum til at fortælle om oplevelsen af sygdommens påvirkninger og konsekvenser for hverdagslivet, hvor der er en sygeplejerske tilstede

Hvordan foregår samtalerne?

Samtalerne ledes af en sygeplejerske fra Onkologisk Afdeling, der er specialuddannet til at varetage familiesamtaler.

Familien bestemmer selv, hvem der skal deltage i samtalen, dog maksimalt 5 deltagere.
Samtalerne er for alle slags familier/nærmeste pårørende eller venner. Både voksne og børn er velkomne. Hvis der er mindreårige børn med til samtalerne, vil der blive taget hensyn til dette.

Hvad sker der til en familiesamtale?

Samtalen vil foregå som en dialog mellem familien og sygeplejersken.

  • Sygeplejersken byder velkommen
  • Afklaring af mål med samtalen
  • I får tegnet et stamtræ, for at få et overblik over jeres familie/netværk
  • Sygeplejersken stiller spørgsmål og sørger for, at hvert medlem bliver hørt
  • Vi slutter med at opsummere og afklare, om I har brug for støtte til at løse evt. problemer
  • Afrunding og aftale om evt. ny tid

Praktisk om familiesamtalerne

Samtalerne foregår i Stråleterapien A201 på tirsdage og torsdage kl. 15.30 -16.30.

Du finder Stråleterapiens venteværelse ved at følge den lilla linje fra forhallen og tage elevator til "-1". Tag plads i venteværelset. Sygeplejersken, der skal afholde familiesamtalen, vil komme og hente jer.

Se video om familiesamtaler

Møde sygeplejesker og patienter, der fortæller om, hvad I som familie kan bruge familiesamtalerne til.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Sådan får I mulighed for en familiesamtale

Familier, hvor en i familien er i behandling for kræft i Onkologisk Afdeling, har mulighed for at få en familiesamtale.
Tal med din sygeplejerske, uanset om du går til behandling i Onkologisk Ambulatorium, i Stråleterapien eller er indlagt på Onkologisk Sengeafsnit.
Sygeplejersken kan være behjælpelig med at booke en samtaletid til jer.
Det er vigtigt, at I indbyrdes i familien er enige om, at en familiesamtale vil være godt for jer.

Videoens indhold i tekst

Sygeplejeske Maria Aas Møller står i et venteværelse i kræftafdelingen.

Maria Aas Møller siger: Familiesamtaler er et tilbud til mennesker med kræft og deres pårørende. Vi ved, at når en i familien bliver ramt af kræft, så bliver hele familien påvirket. Formålet med familiesamtalerne er at give familien et frirum, hvor de sammen med sygeplejersken kan få talt om de tanker, følelser og bekymringer, som opstår i familien, når en i familien bliver ramt af alvorlig sygdom.

Kræftpatient Lotte Nielsen sidder i et samtalerum.

Lotte Nielsen siger: Når man får en så alvorlig besked med, at man har kræft, så bliver man bekymret. Man bliver fyldt med sorg og tænker de værste tanker.

Lotte sidder ved siden af sin datter Johanne Nielsen og fortæller.

Lotte siger: Man ryger ind i sådan en slags undtagelsestilstand. Når man så bliver tilbudt sådan en mulighed her, så kunne jeg ikke forestille mig noget andet end at tage imod med åbne arme og sige, det vil vi rigtig gerne.

Lotte og Johanne har en samtale med en sygeplejerske.

Lotte siger: Jeg kunne også tydeligt mærke på min familie, at det var de fuldstændig med på. Vi var selvfølgelig spændte og nervøse, men det var rigtig rart at blive samlet som familie, fordi når man er hjemme hos sig selv, så skal det være hyggeligt og rart. Derfor kan det være enormt at tage fat på sådan en svær samtale om, hvordan man egentlig har det. Så det gav familiesamtalen pludselig rum for, at vi kunne.

Johanne fortæller: Som pårørende har det været rigtigt dejligt. Det har været rart at kunne få et rum, hvor der var plads til at græde og snakke om alle de ting, der er svære at snakke om. Også fordi der ikke kun bliver snakket om mors kræft, men også det der sker i ens liv lige nu og her, og hvordan det påvirker det. Det var også enormt rart at snakke om.

Lotte siger: Som patient er det rigtig, rigtig svært at rumme alt omkring sig faktisk. Det giver en familiesamtale faktisk mulighed for – at man bliver lidt mere opmærksom på sine omgivelser.

Johanne er rørt og har røde øjne.

Johanne siger: Dine kære familiemedlemmer kan få lov til at høre på det, du siger, og får lov til at forstå, hvilken situation man individuelt sidder i. Og det, tror jeg, er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, at man får gjort. Så det er bare derfor man skal tage imod det her virkelig gode tilbud. Og gør det flere gange – helt sikkert.

Johanne og Lotte kigge på hinanden og smiler.

Sygeplejerske Tanja Wendicke står i venteværelse i kræftafdelingen.

Tanja Wendicke siger: Der er afsat en time til samtalerne, og det vigtigt for os at alle bliver hørt. Man booker en samtale ved at henvende sig til personalet i de forskellige afsnit. Har man behov for det, kan man også få flere samtaler.

Et skilt kommer på skærmen, hvor der står produceret af Sygehus Lillebælt og musik af Bensound.

APPFWU02V