Skip til primært indhold

Uddannelses- og jobsøgende sygeplejersker

I Akutafdelingen har du mulighed for at stå i forreste række, når vi modtager akutte patienter med pludselig opstået behov for vurdering, behandling og pleje. Vi er hjertet på Akutsygehuset Kolding, og vi modtager akutte patienter fra alle specialer hele døgnet.

Video om arbejdet som sygeplejerske i Akutafdelingen

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Introduktion til nye sygeplejersker i Akutafdelingen

I Akutafdelingen får du en grundig introduktion. Vi har udviklet et gennemarbejdet og veltilrettelagt introprogram. Du får tildelt mentorer, og vil de første 3 uger være ude af normering og følges med en kollega.

Såfremt du er nyuddannet, tilrettelægger vi et særligt forløb med længere introduktion.
Derudover er der planlagt undervisning i bl.a. ABCDE, triage, sepsis, ketoacidose, EKG tolkning, sygepleje ordineret medicin, dokumentation, klargøring til OP og meget mere, så det samlet set giver mindst 4 ugers introduktion.

Som ny sygeplejerske hos os, starter du med at arbejde i én zone. Læs mere om zoneopdelingen i Akutafdelingen via linket her.
Din medindflydelse er vigtig for os, så har du faglige præferencer eller særlig interesse for en zone, vil vi forsøge at tage højde for det.

Du vil varetage patienternes akutte forløb, fra de meldes via visitationen, til de overflyttes til stamafdelingen eller udskrives fra os.

Sygeplejeopgaverne er kendetegnet ved:

 • Du vil blive oplært i og varetage opgaver inden for:
  • Akutmodtagelse
  • Triage
  • Sepsisopsporing
  • Trombolysekald
  • TOKS
  • Kritisk Kald
  • Traumer
  • Hjertestop
  • Fast Track
  • Voldtægtsofre
 • Du vil varetage hele plejen omkring egne patienter, med kollegaer tæt på ved behov for sparring.
 • Sammen sikrer vi det optimale forløb for den enkelte patient og skabe hensigtsmæssige, smidige og meningsfulde behandlingsforløb og overgange for både patient og pårørende.
 • Vi arbejder med udgangspunkt i Sygehus Lillebælts værdier i enhver sammenhæng.

Patientens første møde

Patienten og de pårørendes første møde med sygehuset er af meget stor betydning for den samlede oplevelse af hele indlæggelsen. Det er derfor meget essentielt, at personalet i hele Akutafdelingen er med til at sikre en tryg og tillidsfuld relation til patient og pårørende. Patient og pårørende skal opleve at blive lyttet til, føle sig set, mødt og sat i centrum.

Udviklingsprojekter

Afdelingen er aktiv i flere udviklingsprojekter, derfor forventes det, at du aktivt støtter afprøvninger og test af bl.a. arbejdsgange og organisering i samarbejde med kollegaerne. Der er stor åbenhed for inputs af nye forslag og idéer til positiv udvikling og optimering af områder.

Som et nyt og spændende initiativ, har vi i et tæt samarbejde mellem sygeplejersker og læger indført et Fast Track spor, hvor vi i et accelereret patientforløb vurderer både medicinske og kirurgiske patienters behov for behandling og pleje.

Velkommen til, vi glæder os til at møde dig som ny kollega i Akutafdelingen.

Sygeplejersker taler sammen
APPFWU01V