Skip til primært indhold

Rekvisition

For fagpersoner der ønsker at rekvirere en analyse, se hvilke nedenstående muligheder der findes

Bestilling af blodprøver i EPJ Syd

Analyserne bestilles via biokemi i EPJ Syd.

Klik på opret rekvisition. 

Klik på blyanten for at vist analysemodullet. I nederste fri-søgningsfelt skriv SLB. Herved fremkommer alle analyser, der kan rekvireres ved Klinisk Genetik. Find den pågældende analyse og tilføj den /de til rekvisitionen. 

Feltet "Kliniske Oplysninger" skal udfyldes med indikation for udførelse af analyse.

Manuel rekvisition

* opleves problemer med at åbne PDF se da nederst på siden

An English copy of our Requisition form can be obtained by contacting the department at SLB.Klinisk.Genetik@rsyd.dk

Svarafgivelse

Alle sygehusafdelinger i Region Syddanmark får tilsendt elektronisk analysesvar.

For sygehusafdelinger uden for Region Syddanmark og praktiserende læger i alle regioner, bliver analysesvar sendt med almindelig post. 

Problemer med at åbne PDF i Chrome eller Edge

Hvis PDF-filer ikke åbnes automatisk i Chrome

Åbn Chrome på din computer.
Øverst til højre skal du klikke på "Mere" (de tre prikker) og dernæst Indstillinger.
Klik på "Sikkerhed og privatliv" ude i venstre side.
Klik på ”Indstillinger for website” midt på siden.
Klik på ”Yderligere indstillinger for indhold” nederst på siden.
Klik på ”PDF-dokumenter”.
Aktivér ”Download PDF-filer”.
Chrome downloader nu PDF-filer, hvorefter de kan åbnes med din default PDF-viewer program.


Hvis PDF-filer ikke åbnes automatisk i Edge

Åbn Edge på din computer.
Øverst til højre skal du klikke på ”Indstillinger med mere” (de tre prikker) og dernæst Indstillinger.
Klik på ”Cookies og webstedstilladelser” ude i venstre side.
Klik på ”PDF-dokumenter”.
Aktivér ”Download altid PDF-filer”.
Edge downloader nu PDF-filer, hvorefter de kan åbnes med din default PDF-viewer program

Læs mere hos Google support

APPFWU01V