Skip til primært indhold

Rekvisition

For fagpersoner der ønsker at rekvirere en analyse, se hvilke nedenstående muligheder der findes

Manuel rekvisition

An English copy of our Requisition form can be obtained by contacting the department at SLB.Klinisk.Genetik@rsyd.dk

Online rekvisition i BCC

  • Kan benyttes af rekvirenter i Region Syddanmark
  • Det anbefales at benytte analysearket (oversigtsarket) i BCC i forbindelse med rekvisition.
  • I forbindelse med rekvisition skal rekvirenten sørge for, at patienten får foretaget blodprøvetagning.
  • Patienten kan frit vælge mellem prøvetagningsambulatorierne i Region Syddanmark

Svarafgivelse

Alle sygehusafdelinger i Region Syddanmark får tilsendt elektronisk analysesvar.

For sygehusafdelinger uden for Region Syddanmark og praktiserende læger i alle regioner, bliver analysesvar sendt med almindelig post. 

Problemer med at åbne PDF i Chrome eller Edge

Hvis PDF-filer ikke åbnes automatisk i Chrome

Åbn Chrome på din computer.
Øverst til højre skal du klikke på "Mere" (de tre prikker) og dernæst Indstillinger.
Klik på "Sikkerhed og privatliv" ude i venstre side.
Klik på ”Indstillinger for website” midt på siden.
Klik på ”Yderligere indstillinger for indhold” nederst på siden.
Klik på ”PDF-dokumenter”.
Aktivér ”Download PDF-filer”.
Chrome downloader nu PDF-filer, hvorefter de kan åbnes med din default PDF-viewer program.


Hvis PDF-filer ikke åbnes automatisk i Edge

Åbn Edge på din computer.
Øverst til højre skal du klikke på ”Indstillinger med mere” (de tre prikker) og dernæst Indstillinger.
Klik på ”Cookies og webstedstilladelser” ude i venstre side.
Klik på ”PDF-dokumenter”.
Aktivér ”Download altid PDF-filer”.
Edge downloader nu PDF-filer, hvorefter de kan åbnes med din default PDF-viewer program

Læs mere hos Google support

APPFWU02V