Skip til primært indhold

Rekvisition

For fagpersoner der ønsker at rekvirere en analyse, se hvilke nedenstående muligheder der findes

Manuel rekvisition

* opleves problemer med at åbne PDF se da nederst på siden

An English copy of our Requisition form can be obtained by contacting the department at SLB.Klinisk.Genetik@rsyd.dk

Online rekvisition i BCC

  • Kan benyttes af rekvirenter i Region Syddanmark
  • Det anbefales at benytte analysearket (oversigtsarket) i BCC i forbindelse med rekvisition.
  • I forbindelse med rekvisition skal rekvirenten sørge for, at patienten får foretaget blodprøvetagning.
  • Patienten kan frit vælge mellem prøvetagningsambulatorierne i Region Syddanmark

Svarafgivelse

Alle sygehusafdelinger i Region Syddanmark får tilsendt elektronisk analysesvar.

For sygehusafdelinger uden for Region Syddanmark og praktiserende læger i alle regioner, bliver analysesvar sendt med almindelig post. 

Problemer med at åbne PDF i Chrome eller Edge

Hvis PDF-filer ikke åbnes automatisk i Chrome

Åbn Chrome på din computer.
Øverst til højre skal du klikke på "Mere" (de tre prikker) og dernæst Indstillinger.
Klik på "Sikkerhed og privatliv" ude i venstre side.
Klik på ”Indstillinger for website” midt på siden.
Klik på ”Yderligere indstillinger for indhold” nederst på siden.
Klik på ”PDF-dokumenter”.
Aktivér ”Download PDF-filer”.
Chrome downloader nu PDF-filer, hvorefter de kan åbnes med din default PDF-viewer program.


Hvis PDF-filer ikke åbnes automatisk i Edge

Åbn Edge på din computer.
Øverst til højre skal du klikke på ”Indstillinger med mere” (de tre prikker) og dernæst Indstillinger.
Klik på ”Cookies og webstedstilladelser” ude i venstre side.
Klik på ”PDF-dokumenter”.
Aktivér ”Download altid PDF-filer”.
Edge downloader nu PDF-filer, hvorefter de kan åbnes med din default PDF-viewer program

Læs mere hos Google support

APPFWU02V