Skip til primært indhold

Nyre og Urinveje - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser, vi gerne vil have i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Børn med daginkontinens efter 5 års alderen


Henvisningen skal indeholde 

 • Er der tale om monosymptomatisk daginkontinens
 • Er der andre symptomer (enuresis, obstipation, urinvejsinfektion, fækal inkontinens)
 • Er der urinstix / dyrkning af urin og resistensbestemmelse - hvad viser det
 • Er der forsøgt medicinsk behandling (hvornår, navn, dosis, varighed, effekt)
 •  Er der forsøgt andet (beskriv)
 • Telefonnummer til familien
 • Behov for tolk og hvilket sprog

Ved daginkontinens eller blandingsproblematik.

 • Hvis der foreligger væske- og vandladningsskema bedes forældrene medbringe det.
 • Hvis der er foretaget UL af nyrer og urinveje bedes beskrivelsen vedlægges.

Det er ikke nødvendigt med blodprøver.

Børn med enuresis efter 6-7 års alderen

Henvisningen bør indeholde følgende oplysninger

 • Monosymptomatisk enuresis?
 •  Andre symptomer (daginkontinens eller urge/ hyppig vandladning, obstipation, urinvejsinfektion,  afføringsinkontinens)?
 •  Evt. urinstix / urindyrkning (incl. resistensbestemmelse)
 • Evt. medicinsk behandling? ◦I så fald hvornår, varighed, navn, dosis, effekt
 • Evt. ringeapparatsbehandling? ◦I så fald hvornår, varighed, effekt
 • Evt. anden behandling/adfærdskorrektion?
 • Telefonnummer til familien
 • Behov for tolk og hvilket sprog

Behandlingsforsøg er ikke en forudsætning for henvisning.

Guide til praktiserende læger, der ønsker at starte behandling for urininkontinens 

Vejledning ved urinvejsinfektion

 • Pyelonefritis (UVI med feber, UVI hos børn under 1 år) skal altid behandles på Børne- og Ungeafdelingen.
 • Cystitis kan behandles hos egen læge
 • Recidiverende cystitis > 2 gange indenfor 6 måneder henvises til ambulant udredning i Børne- og Ungeambulatoriet.

Kontaktoplysninger

 • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46
 • Spørgsmål angående patienter kan drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
 • Øvrige henvendelser kan ske til team-sekretær på telefonnummer 76 36 22 75
   
APPFWU01V