Skip til primært indhold

Programmer for sygeplejersker

Relevante programmer for sygeplejersker under § 2-aftalen

Under hvert program er der oplysninger om program for dagen og kontaktoplysninger på afdelingen.

Programmer for sygeplejersker

Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte følgende patienter samt de undersøgelser og behandlinger, der hører til:

 • KOL og astma
 • Samarbejde med Akutafdelingen om lungepatienten
 • Væsentlige sygeplejeindsatser for lungepatienten
 • Korrekt udførelse af lungefunktionsmålinger
 • Korrekt inhalationsteknik
 • Iltbehandling i hjemmet

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.30 – 08.00 Møder sygeplejersken i receptionen ved Medicinsk Ambulatorium - omklædning på afdelingen
Kl. 08.00 – 10.00 Følges med lungesygeplejerske – blandt andet i Akutafdelingen og tilsyn hos de akutte lungepatienter
Kl. 10.00 – 12.00 Deltager i ambulatoriearbejde med fokus på KOL og astma
Kl. 12.30 – 13.00 Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne
Kl. 13.00 – 14.30 Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet
Kl. 14.30 – 15.00 Drøftelse af egne medbragte cases med lungesygeplejerske
Kl. 15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Forespørgsel om ledige datoer hos: 

Ledende lægesekretær
Lotte Laasholdt
Medicinske Sygdomme
Kolding Sygehus
Lotte.Laasholdt@rsyd.dk

Når dagen er forbi, har du – afhængigt af hvilke patienter der er på programmet - haft mulighed for at se og drøfte følgende patienter samt de undersøgelser og behandlinger, der hører til:

 • Patienter med type 1 og type 2 diabetes
 • Patienter med knogleskørhed
 • Patienter med forskellige former for hormonsygdomme
 • Sammedagsscreening, herunder øjen- og fodscreening
 • Lægekontrol
 • Sygeplejekontrol
 • Diverse undersøgelser i forbindelse med ovennævnte patientgrupper
 • Tværsektorielt samarbejde og kommunikation
 • Multidiciplinært team for patienter med diabetiske fodsår

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 - 08.30 Møder sygeplejersken ved Diabetes- og Hormonambulatoriet 
- omklædning og præsentation af ambulatoriet
Kl. 08.30 - 12.00 Deltagelse i ambulatoriearbejdet med selvstændige sygeplejekonsultationer
Kl. 12.15 - 12.30 Supervision i sygeplejegruppen
Kl. 12.30 - 13.00 Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne
Kl. 13.00 - 14.30 Deltager i ambulatoriearbejde med sygeplejerske og læge
Kl. 14.30 - 15.30 Drøftelse af egne medbragte cases
Kl. 15.30 Tak for i dag 

Tilmelding

Forespørgsel om ledige datoer hos:

Ledende lægesekretær
Lotte Laasholdt
Medicinske Sygdomme
Kolding Sygehus
Lotte.Laasholdt@rsyd.dk

Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte følgende patienter samt de undersøgelser og behandlinger, der hører til:

 • Den geriatriske samtale
 • MMSE-test
 • GDS-test
 • Synstest
 • Sensibilitetsundersøgelse med biotesiometri
 • Ortostatisk blodtryksmåling

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.30 – 08.00 Møder sygeplejersken i receptionen ved Medicinsk Ambulatorium 
- omklædning på afdelingen
Kl. 08.00 – 08.30 Information om demensudredning
Kl. 08.30 – 12.00 Deltager i ambulatoriearbejde hos sygeplejersken med fokus på faldudredning,
herunder korrespondancer til kommunen m.m.
Kl. 12.30 – 13.00 Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne
Kl. 13.00 – 14.30 Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet med opfølgning af faldudredning hos lægen
Kl. 14.30 – 15.30 Drøftelse af egne medbragte cases
Kl. 15.30 Tak for i dag 

Tilmelding

Forespørgsel om ledige datoer hos:

Ledende lægesekretær
Lotte Laasholdt
Medicinske Sygdomme
Kolding Sygehus
Lotte.Laasholdt@rsyd.dk

Du følges med en af vore inkontinenssygeplejersker, der har selvstændige konsultationer. Sygeplejerskerne har også gruppekonsultationer, hvor patienter informeres og undervises. Du er velkommen til at deltage en af de dage, hvor dette er planlagt. Uanset hvad du vælger, så har du, når dagen er forbi, fået viden om:

 • Udredning af inkontinens: VVS – hvordan instrueres patienten bedst, og hvordan tolkes skemaet
 • Minimal care: Hvilke muligheder er der for tiltag, der ikke indbefatter medicin eller operation

Der vil være mulighed for at få indblik i, hvordan vi har organiseret opgaven med patientgruppen – måske til inspiration i forhold til hvordan det kunne organiseres i almen praksis.

Program

Kl. 08.00 - 08:15 Møder sygeplejersken i Kvindesygdommeambulatoriet - omklædning på afdelingen
Kl. 08.15 - 08.30 Forberedelse til dagens program sammen med den sygeplejerske, du skal følges med
Kl. 08.30 - 15.00 Klinisk arbejde og sidst på dagen mulighed for  faglig drøftelse af egne cases
Kl. 15.00  Tak for i dag

Pause mv. i løbet af dagen holdes sammen med den sygeplejerske, du følges med.  

Tilmelding

Forespørgsel om ledige datoer hos:

Ledende lægesekretær
Annette Lyngs Jensen
Kvindesygdomme og Fødsler
Kolding Sygehus
Annette.Lyngs@rsyd.dk

Når dagen er forbi, har du fået indsigt i Rygcenterets opbygning og tilgang til ryglidelser. Vi håber, dagen kan være med til at øge indsigten og samarbejdet mellem sektorerne for denne patientkategori.

 • Følge patientens vej gennem medicinsk ambulatorium
 • Smertebehandling
 • Smertehåndtering/samtale
 • Tværfagligt samarbejde
 • Tværfaglig konference

Dagen vil bestå af at følge en patient til forundersøgelse, sygeplejesamtaler, konferencer, samt overordnet information om visitation og patientens vej ind i rygcentret.

Program

Kl. 08 00 Møder i ambulatoriet
Kl. 08.00 – 8.30 Kort introduktion til afd. ved koordinator
Kl. 08.30 – 12.00 Deltager i relevant arbejde
Kl. 12.15 – 12.45 Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne
Kl. 13.00 – 15.00 Deltagelse i sygeplejerske-ambulatoriearbejdet
Kl. 15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Skriv en mail til Rygcenter.tid@rsyd.dk med telefonnummer. Så vil du efterfølgende blive kontaktet, så vi kan aftale nærmere. Ved behov kan vi træffes på telefon 63 48 44 83.

Praktisk

Du møder ind i forhallen i Rygcentret, hvor du får udleveret et gæstekort. Derefter går du til Rygmedicinsk ambulatorium på plan 2, hvor du bedes henvende dig i receptionen.

Når dagen er forbi, har du fået indsigt i disse områder:

 • Grundlæggende sårbehandling i ortopædkirurgien.
 • Information om valg af sårbehandlingsprodukter.
 • Sårbehandling af specielle sår.
 • Orientering om det tværfaglige samarbejde mellem andre sektorer, primær sektor og fodterapeuten.
 • Korrespondance og herunder telemedicin.

Program

Kl. 08.00 – 08.30 Møder i kirurgisk ambulatorium og anvises uniform og får vist programmet for dagens sårpatienter
Kl. 08.30 – 11.45 Følge sårsygeplejersken på sårtilsyn i huset og informeres om vores sårtelefon
Kl. 12.30 – 13.00 ca. Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne
Kl. 13.30 – 15.00 Følge sårsygeplejersken på sårprogrammet og i ADF
(multidiciplinært team for patienter med diabetiske fodsår).
Kl. 15.00 Tak for i dag 

Tilmelding

Afdelingssygeplejerske
Pia Lindorf Jessen
Ortopædkirurgi
Telefon 76 36 22 73
pia.lindorf.jessen@rsyd.dk

Praktiske ting

Medbring praktisk fodtøj.
Du skal møde ved skranken i Kirurgisk ambulatorium.

Du vil i løbet af dagen stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte håndtering af børn i almen praksis omkring: 

 • Macrogol behandling
 • Afføringsregistrering
 • Måle og veje børn

Program

Kl. 08.00 – 08.00 Møder i Børne- og  Ungeambulatoriet
Kl. 08.00 – 08.30 Deltager i morgenmøde sammen med den sygeplejerske, man følges med
Kl. 08.30 – 12.00 Deltager i praksisrelevant arbejde
Kl. 12.15 – 13.00 Middagskonference og frokost med ambulatorie sygeplejerskerne
Kl. 13.00 – 15.00 Deltager i praksisrelevant arbejde
Kl. 15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding sker via uddannelsesansvarlig overlæge Martin Hulgaard og ledelsessupporter, sekretær Helle Wagner Winther, email Helle.Wagner.Winther@rsyd.dk

Du vil i løbet af dagen stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte håndtering af børn i almen praksis omkring:

 • Udførsel af lungefunktionsundersøgelser
 • Tolkning af og instruktion i brug af Peak flow
 • Måling og vejning af børn
 • Hvilke inhalationsdevices bruges i forskellige aldre og situationer?

Program

Kl. 07.45 – 08.00 Hentes i forhal og omklædning på afdelingen
Kl. 08.00 – 08.30 Deltager i morgenkonference
Kl. 08.30 – 12.00 Deltager i praksisrelevant arbejde
Kl. 12.15 – 12.45 Middagskonference og frokost med lægegruppen
Kl. 12.45 – 14.00 Deltager praksisrelevant arbejde
Kl. 14.00 – 15.00 Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge
Kl. 15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding sker via uddannelsesansvarlig overlæge Martin Hulgaard og ledelsessupporter, sekretær Helle Wagner Winther, email Helle.Wagner.Winther@rsyd.dk

Du følges med en af vores stomi-sygeplejersker i vores stomiambulatorium, samt evt. på tilsyn til den nyopererede stomipatient i sengeafsnittet. Når dagen er forbi, har du – afhængigt af hvilke patienter der er på programmer – haft mulighed for at se og opleve:

 • Telefontid i stomiambulatoriet, hvilke problemstillinger får vi henvendelser omkring
 • Patient med nyanlagt stomi, og det oplæringsprogram vi har udarbejdet
 • Patienter der kommer til klinisk kontrol, herunder evt hudproblemer og lækageproblemer
 • Bandagevalg
 • Ansøgning om bevilling til produkter

Program

Kl. 07.45 Mødes med stomisygeplejersken ved skranken på A260 – omklædning på afdelingen
Kl. 08.00-09.00 Være med på sidelinjen ved telefontiden
Kl. 09.00–12.30 Følge stomisygeplejersken i hendes arbejde.
Efter ønske vil det også være muligt, at overvære stomipleje i sengeafsnittet til den
nyopererede patient, enten sammen med stomisygeplejersken eller sammen med
en sygeplejerske fra afsnittet.
Kl. 12.30–13.00 Frokost
Kl. 13.00–15.00 Fortsat deltagelse i stomisygeplejerskens arbejde
Kl. 15.00–15.45 Mulighed for drøftelse af egne medbragte cases
Kl. 15.45 Tak for i dag

Tilmelding

Mette Wanscher Kjærskov
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Organ- og Plastikkirurgisk afdeling
Vejle Sygehus
mette.wanscher.kjaerskov1@rsyd.dk
Telefon 79 40 56 42

APPFWU02V