Skip til primært indhold

Programmer for sygeplejersker

Relevante programmer for sygeplejersker under § 2-aftalen

Under hvert program er der oplysninger om program for dagen og kontaktoplysninger på afdelingen.

Programmer for sygeplejersker

Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte følgende patienter samt de undersøgelser og behandlinger, der hører til:

 • KOL og astma
 • Samarbejde med Akutafdelingen om lungepatienten
 • Væsentlige sygeplejeindsatser for lungepatienten
 • Korrekt udførelse af lungefunktionsmålinger
 • Korrekt inhalationsteknik
 • Iltbehandling i hjemmet

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.30 – 08.00: Møder sygeplejersken i receptionen ved Medicinsk Ambulatorium - omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 10.00: Følges med lungesygeplejerske – blandt andet i Akutafdelingen og tilsyn hos de akutte lungepatienter

Kl. 10.00 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde med fokus på KOL og astma

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne

Kl. 13.00 – 14.30: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet

Kl. 14.30 – 15.00: Drøftelse af egne medbragte cases med lungesygeplejerske

Kl. 15.00: Tak for i dag

Tilmelding

Marianne Brøndum Pedersen

Ledelsessupporter

Medicinsk afdeling, Kolding


Når dagen er forbi, har du – afhængigt af hvilke patienter der er på programmet - haft mulighed for at se og drøfte følgende patienter samt de undersøgelser og behandlinger, der hører til:

 • Patienter med type 1 og type 2 diabetes
 • Patienter med knogleskørhed
 • Patienter med forskellige former for hormonsygdomme
 • Sammedagsscreening, herunder øjen- og fodscreening
 • Lægekontrol
 • Sygeplejekontrol
 • Diverse undersøgelser i forbindelse med ovennævnte patientgrupper
 • Tværsektorielt samarbejde og kommunikation
 • Multidiciplinært team for patienter med diabetiske fodsår

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 - 08.30: Møder sygeplejersken ved Diabetes- og Hormonambulatoriet - omklædning og præsentation af ambulatoriet

Kl. 08.30 – 12.00: Deltagelse i ambulatoriearbejdet med selvstændige sygeplejekonsultationer

Kl. 12.15 – 12.30: Supervision i sygeplejegruppen

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne

Kl. 13.00 – 14.30: Deltager i ambulatoriearbejde med sygeplejerske og læge

Kl. 14.30 – 15.30: Drøftelse af egne medbragte cases

Kl. 15.30: Tak for i dag 

Tilmelding

Marianne Brøndum Pedersen

Ledelsessupporter

Medicinsk afdeling, Kolding


Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte følgende patienter samt de undersøgelser og behandlinger, der hører til:

 • Den geriatriske samtale
 • MMSE-test
 • GDS-test
 • Synstest
 • Sensibilitetsundersøgelse med biotesiometri
 • Ortostatisk blodtryksmåling

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.30 – 08.00: Møder sygeplejersken i receptionen ved Medicinsk Ambulatorium - omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30: Information om demensudredning

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i ambulatoriearbejde hos sygeplejersken med fokus på faldudredning, herunder korrespondancer til kommunen m.m.

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne

Kl. 13.00 – 14.30: Fortsat deltagelse i ambulatoriearbejdet med opfølgning af faldudredning hos lægen

Kl. 14.30 – 15.30: Drøftelse af egne medbragte cases

Kl. 15.30: Tak for i dag

Tilmelding

Marianne Brøndum Pedersen

Ledelsessupporter

Medicinsk afdeling, Kolding


Du følges med en af vore inkontinenssygeplejersker, der har selvstændige konsultationer. Sygeplejerskerne har også gruppekonsultationer, hvor patienter informeres og undervises. Du er velkommen til at deltage en af de dage, hvor dette er planlagt. Uanset hvad du vælger, så har du, når dagen er forbi, fået viden om:

 • Udredning af inkontinens: VVS – hvordan instrueres patienten bedst, og hvordan tolkes skemaet
 • Minimal care: Hvilke muligheder er der for tiltag, der ikke indbefatter medicin eller operation

Der vil være mulighed for at få indblik i, hvordan vi har organiseret opgaven med patientgruppen – måske til inspiration i forhold til hvordan det kunne organiseres i almen praksis.

Program

Kl. 08.00 – 08:15: Møder sygeplejersken i Kvindesygdommeambulatoriet - omklædning på afdelingen

Kl. 08.15 – 08.30: Forberedelse til dagens program sammen med den sygeplejerske, du skal følges med

Kl. 08.30 – 15.00: Klinisk arbejde og sidst på dagen mulighed for  faglig drøftelse af egne cases

Kl. 15.00: Tak for i dag

Pause mv. i løbet af dagen holdes sammen med den sygeplejerske, du følges med.

Tilmelding

Annette Lyngs Jensen

Ledende lægesekretær

Kvindesygdomme og Fødsler, Kolding Sygehus


Når dagen er forbi, har du fået indsigt i Rygcenterets opbygning og tilgang til ryglidelser. Vi håber, dagen kan være med til at øge indsigten og samarbejdet mellem sektorerne for denne patientkategori.

 • Følge patientens vej gennem medicinsk ambulatorium
 • Smertebehandling
 • Smertehåndtering/samtale
 • Tværfagligt samarbejde
 • Tværfaglig konference

Dagen vil bestå af at følge en patient til forundersøgelse, sygeplejesamtaler, konferencer, samt overordnet information om visitation og patientens vej ind i rygcentret.

Program

Kl. 08 00: Møder i ambulatoriet

Kl. 08.00 – 8.30: Kort introduktion til afd. ved koordinator

Kl. 08.30 – 12.00: Deltager i relevant arbejde

Kl. 12.15 – 12.45: Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne

Kl. 13.00 – 15.00: Deltagelse i sygeplejerske-ambulatoriearbejdet

Kl. 15.00: Tak for i dag

Praktisk

Du møder ind i forhallen i Rygcentret, hvor du får udleveret et gæstekort. Derefter går du til Rygmedicinsk ambulatorium på plan 2, hvor du bedes henvende dig i receptionen.

Tilmelding

Rygcenter Syddanmark Ambulatorium

Middelfart Sygehus


63 48 44 83

Mere information:
Send os en mail med dit telefonnummer. Vi kontakter dig for at aftale nærmere.

Når dagen er forbi, har du fået indsigt i disse områder:

 • Grundlæggende sårbehandling i ortopædkirurgien.
 • Information om valg af sårbehandlingsprodukter.
 • Sårbehandling af specielle sår.
 • Orientering om det tværfaglige samarbejde mellem andre sektorer, primær sektor og fodterapeuten.
 • Korrespondance og herunder telemedicin.

Program

Kl. 08.00 – 08.30: Møder i kirurgisk ambulatorium og anvises uniform og får vist programmet for dagens sårpatienter

Kl. 08.30 – 11.45: Følge sårsygeplejersken på sårtilsyn i huset og informeres om vores sårtelefon

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost med ambulatoriesygeplejerskerne

Kl. 13.30 – 15.00: Følge sårsygeplejersken på sårprogrammet og i ADF (multidiciplinært team for patienter med diabetiske fodsår).

Kl. 15.00: Tak for i dag 

Praktiske ting

Medbring praktisk fodtøj.
Du skal møde ved skranken i Kirurgisk ambulatorium.

Tilmelding

Pia Lindorf Jessen

Afdelingssygeplejerske

Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus


76 36 22 73

Du vil i løbet af dagen stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte håndtering af børn i almen praksis omkring: 

 • Macrogol behandling
 • Afføringsregistrering
 • Måle og veje børn

Program

Arbejdsdagen er fra kl. 8.30 - 15.00. Vi tilrettelægger et program til dig med afsæt i dit behov.

Tilmelding

Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Du vil i løbet af dagen stifte bekendtskab med eller have mulighed for at drøfte håndtering af børn i almen praksis omkring:

 • Udførsel af lungefunktionsundersøgelser
 • Tolkning af og instruktion i brug af Peak flow
 • Måling og vejning af børn
 • Hvilke inhalationsdevices bruges i forskellige aldre og situationer?

Program

Arbejdsdagen er fra kl. 8.30 - 15.00. Vi tilrettelægger et program til dig med afsæt i dit behov.

Tilmelding

Charlotte Winkler Eriksen

Afdelingssygeplejerske


76 36 33 65

Du følges med en af vores stomi-sygeplejersker i vores stomiambulatorium, samt evt. på tilsyn til den nyopererede stomipatient i sengeafsnittet. Når dagen er forbi, har du – afhængigt af hvilke patienter der er på programmer – haft mulighed for at se og opleve:

 • Telefontid i stomiambulatoriet, hvilke problemstillinger får vi henvendelser omkring
 • Patient med nyanlagt stomi, og det oplæringsprogram vi har udarbejdet
 • Patienter der kommer til klinisk kontrol, herunder evt hudproblemer og lækageproblemer
 • Bandagevalg
 • Ansøgning om bevilling til produkter

Program

Kl. 07.45 – 08.00: Mødes med stomisygeplejersken ved skranken på A260 – omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 09.00: Være med på sidelinjen ved telefontiden

Kl. 09.00 – 12.30: Følge stomisygeplejersken i hendes arbejde. Efter ønske vil det også være muligt, at overvære stomipleje i sengeafsnittet til den nyopererede patient, enten sammen med stomisygeplejersken eller sammen med en sygeplejerske fra afsnittet.

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 15.00: Fortsat deltagelse i stomisygeplejerskens arbejde

Kl. 15.00 – 15.45: Mulighed for drøftelse af egne medbragte cases

Kl. 15.45: Tak for i dag

Tilmelding

Portræt af konst. ledende overlæge Mette Wanscher Kjærskov

Mette Wanscher Kjærskov

Konst. ledende overlæge, Plastikkirurgi

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle


79 40 56 42
APPFWU02V