Skip til primært indhold

Klinisk Mikrobiologi

Klinisk Mikrobiologi undersøger prøver fra patienter for tilstedeværelse af potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier, svampe, virus og parasitter). Det gælder såvel fra patienter på hospital som patienter set hos praktiserende læger.

Specialet yder alene rådgivning til fagpersoner og ikke til patienter og privatpersoner. Er du patient, pårørende eller privat person bør du i stedet kontakte din egen læge eller den hospitalsafdeling, du har et forløb hos.

Undersøgelserne baseres især på dyrkningsmetoder (påvisning af levende mikroorganismer), PCR-metoder (påvisning af DNA/RNA fra specifikke mikroorganismer), serologiske metoder (påvisning af antistoffer imod specifikke mikroorganismer i blod).
 
Afdelingen yder lægefaglig rådgivning vedr. fortolkning af de i afdelingen udførte analyser. Endvidere rådgives om antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og infektionshygiejne - herunder spørgsmål vedr. MRSA. Der ydes ikke rådgivning direkte til patienter, som i stedet henvises til deres behandlingsansvarlige læge.  
Afdelingen foretager endvidere registrering og overvågning af infektionssygdomme, samt forskning og udvikling af nye laboratoriediagnostiske metoder.

Præsentation af afdelingen

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Klinisk Mikrobiologi

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 65 26

Mere information:
Åbningstider:
Mandag - fredag: 06.30 - 22.00
Lørdag: 07.00 - 22.00
Søn- og helligdage: 07.00 - 22.00

Telefonforespørgsler på ikke-akutte prøver helst efter kl. 12.00 på hverdage.

APPFWU01V