Skip til primært indhold

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE

Her kan du læse om Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE

Professor Torben Plesner sammen med patient under konsultation.

Forskning i hæmatologisk forskningsenhed bygger på Sygehus Lillebælts overordnede værdier: Resultater, ordenlighed, samarbejde og excellence.

Vi udbyder mange forskellige behandlingsprotokoller til flere forskellige sygdomsgrupper, og til flere forskellige stadier af de enkelte sygdomme. Vi stræber således efter at kunne tilbyde protokolbehandling både til ny-diagnosticerede patienter, og til patienter med tilbagefald af deres blodsygdom. Vi deltager både i firma-initierede kliniske forsøg og i investigator-initierede forsøg og samarbejder gerne med andre afdelinger. De firma-initierede kliniske forsøg omfatter typisk afprøvning af et nyt lægemiddel, så det kan give mulighed for at få tilbudt en helt ny behandling, som man ikke ellers vil få adgang til. De investigator-initierede kliniske forsøg er typisk startet af en gruppe af læger med særlig ekspertise inden for et sygdomsområde. Patienter fra andre sygehuse kan blive henvist, hvis vi har et unikt behandlingstilbud, som ikke tilbydes på nærmere beliggende sygehuse. Resultaterne af den kliniske forskning støtter udviklingen af nye behandlinger og publiceres i anderkendte tidsskrifter.

Forskningen bør i høj grad rette sig mod de problemer og udfordringer, som patienter og pårørende oplever i forbindelse med sygdom, behandling og pleje. Vi inddrager PRO-data (livskvalitetsdata) i en stor del af vores arbejde.

 

Mere information

Som led i klinisk forskning, er det nødvendigt at udføre forsøg på mennesker, hvis vi ønsker at opnå ny viden, så vi kan blive dygtigere til at behandle vores hæmatologiske patienter. Som patient kan du derfor blive spurgt, om du vil deltage i forsøg med nye typer behandling.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage i et forsøg. Hvis du vælger at deltage, er der i lovgivningen særlige regler for, hvordan og på hvilke betingelser, forsøg må gennemføres, og disse regler er til for at beskytte dig. Som deltager i et videnskabeligt forsøg, kan du når som helst trække dig ud af forsøget.

Du kan få mere information ved at læse: Før du beslutter dig – om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Kliniske forsøg opdeles i faser.

Fase 1

I Fase 1 forsøg testes ny medicin på en lille patientgruppe, for at vurdere sikkerhed, styrke og virkningsmekanisme. Ofte testes meget få patienter. I nogle tilfælde er det allerførste gang stoffet afprøves på mennesker, og så taler man om ”first-in-human (FIH)”.

Fase 2

I Fase 2 forsøg tester man en lidt større gruppe patienter med fokus på sikkerhed og effektivitet.

Fase 3

I Fase 3 forsøg testes medicin på en stor gruppe patienter. Ofte som randomiserede forsøg, hvor ny medicin/behandlingskombinationer testes over for den gængse standardbehandling efter lodtrækning.

Fase 4

I Fase 4 forsøg testes markedsførte lægemidler yderligere efter godkendelsen for at afklare, om der dukker nye og uventede bivirkninger op ved længere tids behandling af større patientgrupper.

Her på hjemmesiden kan du følge med I hvilke protokoller, som er aktive og åbne. Se i menuen "Aktuelle kliniske studier".

Al forskning følger GCP reglerne, som betyder good clinical practice, og er en kvalitetsstandard for udførelsen af kliniske forsøg der involverer afprøvning af lægemidler på mennesker.
Personale, som udfører arbejde med kliniske protokoller er undervist i GCP regler og i protokollerne.

I Hæmatologisk Forskningsenhed er der tilknyttet en professor, fire læger, seks sygeplejersker og to bioanalytikere. 

Medarbejdere

Portræt af klinisk professor Torben Plesner

Torben Plesner

Klinisk Professor

Hæmatologisk Afsnit


79 40 63 13
Portræt af overlæge Michael Roost Clausen

Michael Roost Clausen

Overlæge

Hæmatologisk Afsnit


79406772
Portræt af afdelingslæge Sarah Leeth Hansen Farmer

Sarah Leeth Hansen Farmer

Afdelingslæge

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 56 67
Portræt af læge Agoston Szabo

Agoston Szabo

Læge

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


Portræt: Katrine Fladeland Iversen

Katrine Fladeland Iversen

Læge

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 59 98
Portræt af Anne Tørsleff

Anne Tørsleff

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 68 21
Portræt af Lena Bjerre Hårbo

Lena Bjerre Hårbo

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 63 16
Portræt af Lea Bøjsen Hahn

Lea Bøjsen Hahn

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 67 57
Portræt af Heidi Bøgelund Brødsgaard

Heidi Bøgelund Brødsgaard

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 59 57
Portræt af Betina Straarup

Betina Straarup

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 90 96
Portræt af Vibeke Lyager

Vibeke Lyager

Projekt bioanalytiker

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 63 93
Portræt af Kristian Torstein Overgaard

Kristian Torstein Overgaard

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 90 68

Kontaktoplysninger

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 90 03

Mere information:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00.

APPFWU01V