Skip til primært indhold

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE

Her kan du læse om Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE

Professor Torben Plesner sammen med patient under konsultation.

For hele tiden at give patienterne den bedste behandling både nu og i fremtiden er det vigtigt at kunne tilbyde patienterne behandling i kliniske forsøg. HKFE´s opgave er her videnskabeligt set at sikre, at behandlingsforsøgene i afdelingen gennemføres i henhold til internationalt anerkendte regelsæt (såkaldte ''Good clinical practice'' principper). I den forbindelse er en af vores vigtigste opgaver at sørge for at de deltagende patienters sikkerhed og rettigheder er sat i højsædet, herunder at sørge for at patienterne er velinformerede om de behandlingsforsøg, de tilbydes.

Mere information

Som led i klinisk forskning, er det nødvendigt at udføre forsøg på mennesker, hvis vi ønsker at opnå ny viden, så vi kan blive dygtigere til at behandle vores hæmatologiske patienter. Som patient kan du derfor blive spurgt, om du vil deltage i forsøg med nye typer behandling.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage i et forsøg. Hvis du vælger at deltage, er der i lovgivningen særlige regler for, hvordan og på hvilke betingelser, forsøg må gennemføres, og disse regler er til for at beskytte dig. Som deltager i et videnskabeligt forsøg, kan du når som helst trække dig ud af forsøget.

Du kan få mere information ved at læse: Før du beslutter dig – om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

I Hæmatologisk Forskningsenhed er der tilknyttet en professor, fire læger, seks sygeplejersker og to bioanalytikere. 

Medarbejdere

Portræt af klinisk professor Torben Plesner

Torben Plesner

Klinisk Professor

Hæmatologisk Afsnit


79 40 63 13
Portræt af overlæge Michael Roost Clausen

Michael Roost Clausen

Overlæge

Hæmatologisk Afsnit


79406772
Portræt af afdelingslæge Sarah Leeth Hansen Farmer

Sarah Leeth Hansen Farmer

Afdelingslæge

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 56 67
Portræt af læge Agoston Szabo

Agoston Szabo

Læge

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


Portræt: Katrine Fladeland Iversen

Katrine Fladeland Iversen

Læge

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 59 98
Portræt af Anne Tørsleff

Anne Tørsleff

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 68 21
Portræt af Lena Bjerre Hårbo

Lena Bjerre Hårbo

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 63 16
Portræt af Lea Bøjsen Hahn

Lea Bøjsen Hahn

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 67 57
Portræt af Heidi Bøgelund Brødsgaard

Heidi Bøgelund Brødsgaard

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 59 57
Portræt af Tarja Katriina Haakana Jensen

Tarja Katriina Haakana Jensen

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 90 68
Portræt af Betina Straarup

Betina Straarup

Projektsygeplejerske

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 90 96
Portræt af Bente Sejrskilde Hansen

Bente Sejrskilde Hansen

Projekt bioanalytiker

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 90 79
Portræt af Vibeke Lyager

Vibeke Lyager

Projekt bioanalytiker

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE


79 40 63 93

Aktuelle kliniske forsøg

Siden er under opbygning.

Siden er under opbygning

Kontaktoplysninger

Hæmatologisk Forskningsenhed, HKFE

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 90 03

Mere information:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00.

APPFWU02V