Skip til primært indhold

Fælles Skolebænk

Kompetenceudvikling for borgernes og patienternes skyld

Omsorg

Fælles Skolebænk er et kompetenceudviklingstilbud, som har til formål at kompetenceudvikle på tværs af sektorerne. Det har værdi for borgerne, og det giver færre indlæggelser og færre genindlæggelser.

Indsatsen sker i regi af Sundhedsklynge Lillebælt i et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejle, Vejen og Billund kommuner.

E-læring

NYT e-læringskursus - Håndtering af perifer venekateter, PVK

Du lærer at anlægge PVK med patienten i fokus efter de gældende retningslinjer for hygiejne.
Efter selvstudiet skal du træne færdigheder under supervision i klinikken.

Temaeftermiddage med oplæg og dialog

På Fælles Skolebænk 2023 vil du blive opdateret på den nyeste viden inden for undervisningssporene

Du får viden, som du kan tage med tilbage og opdatere dine kolleger med. Samtidigt får du også mulighed for at bidrage med din viden og erfaring undervejs.

Undervisningen er tilrettelagt som temaeftermiddage med oplæg, diskussion og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Styrket samarbejde

Underviserne er sygeplejersker og læger fra Sygehus Lillebælt i samarbejde med sygeplejersker, diætist og ergoterapeut fra kommunerne. Med denne konstruktion ønsker vi at styrke samarbejdet mellem klinikere på sygehuset og plejepersonale i kommunerne, og skabe øget forståelse for hinandens opgaver og kompetencer.

 

Hvem kan deltage?

Målgruppen er uddannede sygeplejersker og SOSU-assistenter i Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejle, Vejen og Billund kommuner, samt sygeplejersker og SOSU-assistenter på Sygehus Lillebælt. 

IV-behandling i eget hjem 

I henhold til den regionale samarbejdsaftale, udbyder Sygehus Lillebælt undervisning i IV-behandling i eget hjem.
Kurset henvender sig til sygeplejersker i primær sektor.

Deltageren vil gennem kurset opnå forståelse for handlinger og observationer ved IV-behandling med antibiotika og væske.

Vi afventer nye hold - Læs mere og tilmeld dig holdagenten på Plan2learn.

 

Kom trygt hjem

Kom Trygt Hjem er en tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Sygehus Lillebælt og kommuner for patienter med hoftenært lårbensbrud, der udskrives til plejecenter eller aflastningsplads.

Deltageren på kurset vil opnå kompetencer og viden inden for geriatri, ortopædkirurgi, mobilisering og dysfagi i relation til projektet Kom Trygt Hjem.

Kurset er et e-læringskursus som består af 6 lektioner. Læs mere og tilmeld dig på Plan2learn

APPFWU02V