Skip til primært indhold

Fælles Skolebænk

Kompetenceudvikling for borgernes og patienternes skyld

Omsorg

Fælles Skolebænk er et kompetenceudviklingstilbud, som har til formål at kompetenceudvikle på tværs af sektorerne. Det har værdi for borgerne, og det giver færre indlæggelser og færre genindlæggelser.

Indsatsen sker i regi af Sundhedsklynge Lillebælt i et samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Psykiatrien i Region Syddanmark, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejle, Vejen og Billund kommuner.

 

Temaeftermiddage med oplæg og dialog

På Fælles Skolebænk vil du blive opdateret på den nyeste viden inden for undervisningssporene

Du får viden, som du kan tage med tilbage og opdatere dine kolleger med. Samtidigt får du også mulighed for at bidrage med din viden og erfaring undervejs.

Undervisningen er tilrettelagt som temaeftermiddage med oplæg, diskussion og erfaringsudveksling i mindre grupper.

Styrket samarbejde

Underviserne er sygeplejersker og læger fra Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med sygeplejersker, diætist og ergoterapeut fra kommunerne. Med denne konstruktion ønsker vi at styrke samarbejdet mellem klinikere på sygehuset og plejepersonale i kommunerne, og skabe øget forståelse for hinandens opgaver og kompetencer.

 

Hvem kan deltage?

Målgruppen er uddannet plejepersonale i Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejle, Vejen og Billund kommuner, samt uddannet plejepersonale på Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Region Syddanmark. 

 

E-læring

E-læringskursus - Håndtering af perifer venekateter, PVK

Du lærer at anlægge PVK med patienten i fokus efter de gældende retningslinjer for hygiejne.
Efter selvstudiet skal du træne færdigheder under supervision i klinikken.

 

Kom trygt hjem

Kom Trygt Hjem er en tværsektoriel samarbejdsaftale mellem Sygehus Lillebælt og kommuner for patienter med hoftenært lårbensbrud, der udskrives til plejecenter eller aflastningsplads.

Deltageren på kurset vil opnå kompetencer og viden inden for geriatri, ortopædkirurgi, mobilisering og dysfagi i relation til projektet Kom Trygt Hjem.

Kurset er et e-læringskursus som består af 6 lektioner. Læs mere og tilmeld dig på Plan2learn

 

E-læring på stomiområdet "Stomi - mere viden, bedre pleje"

Som et led i Stomiprojektet og udmøntning af samarbejdsaftalerne på stomiområdet i Region Midtjylland og Region Syddanmark, er der udarbejdet et rigtig flot digitalt tilgængeligt materiale ”Stomi – mere viden, bedre pleje”.

Materialet er primært et opslagsværk, som kan bruges i den daglige praksis, men i sin fulde længde kan det også bruges som sammenhængende kursusforløb.

Materialet består af en lang række instruktioner som film, billeder og tekst. Der er ingen test og prøver.

Materialet skal bidrage til et kompetence løft af sundhedsfaglige, som møder borgere/patienter med stomi i deres daglige arbejde. Det er primært faggrupper som f.eks.:

  • Sygeplejersker
  • Sygeplejestuderende
  • Social og sundhedsassistenter
  • Social og sundhedsassistentelever
  • Social og sundhedshjælpere
  • Social og sundhedshjælperelever

Du kan tilgå materialet her: "Stomi - mere viden, bedre pleje"

APPFWU01V