Skip til primært indhold

Øvrige prøvetagninger

Her på siden kan du se liste over andre prøvetagninger, der kan rekvireres i afdelingen. De beskrevne prøvetagninger har ikke en specifik analyse tilknyttet.

Øvrige genetiske prøvetagninger

Anden genetisk analyse


Beskrivelse

Anden genetisk analyse kan vælges, hvis den ønskede genetiske analyse ikke kan rekvireres specifikt. Den ønskede analyse bør beskrives i indikationsfeltet. Der kan fx være tale om en genetisk analyse med et andet udførelsessted end KGA Vejle (eksternt laboratorium).

Analysenavn

Anden genetisk analyse (SLB Vejle)

Prøvemateriale

1x9 ml blod i EDTA-glas (nyfødte 1-2 ml blod)

DNA-oprensning til opbevaring

Beskrivelse

DNA-oprensning til opbevaring hvis DNA ønskes opbevaret til evt. senere analyse.

Analysenavn

DNA til opbevaring (SLB Vejle)

Prøvemateriale

9 ml blod i EDTA-glas (nyfødte 1-2 ml blod)

Paraffinsnit: (se ønsket analyse som evt. skal udføres senere for vævstype og skæringskrav)

APPFWU01V