Skip til primært indhold

Fagfolk

Fagfolk

Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af hverdagen i Øre- Næse- og Halsafdelingen. Forskningen skal medvirke til bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, sygepleje, dialog med patienten og samarbejde indenfor sundhedsvæsenet. Således kan forskningen medvirke til, at vi udvikler og bruger den nyeste viden og styrker kvalitten i patientbehandlingen.

Desuden er der løbende nye ideer udsprunget af den kliniske dagligdag.
 

PhD-studium med projektet "Color and Video Magnification of Squamous Cell Carcinoma Surgery of the Head and Neck"

Moderne digitale videooptagelser indeholder flere oplysninger end det menneskelige øje umiddelbart opfatter. Protokollen omhandler elektronisk bearbejdning af videooptagelser med formål at fremhæve små farveændringer, så de bliver synlige. Fastlæggelse af frekvensspektre og andre tekniske variable kan muliggøre, at teknikken anvendes til at tydeliggøre blodgennemstrømning. Der er et enormt potentiale for anvendelse af billedforstærkning i videosekvenser inden for lægevidenskaben.
 

OSTRO, biologisk medicin mod svære næsepolypper

Afdelingen deltager i et fase 3 lægemiddelforsøg med afprøvning af biologisk medicin til svære næsepolypper. Det er et dobbeltblindet, randomiseret forsøg, der strækker sig over 2,5 år. Formålet er, at undersøge om medicinen kan hæmme næsepolypper, så symptomerne letter og operation eventuelt undgås. Inklusionsperioden er slut.
I forlængelse heraf er et nyt projekt på vej, hvor samme medicin skal testes på opererede patienter med henblik på, om de kan undgå tilbagefald med nye næsepolypper, hvilket er et betydeligt problem trods de kendte behandlingsmuligheder.
 

Primær immundefekt ved kronisk rhinosinuitis

Nogle patienter med kronisk rhinosinuitis har vist sig at have nedsat immunforsvar. Der er et projekt undervejs til undersøgelse af immunforsvaret hos disse patienter primært via blodprøver. Formålet med at finde disse patienter er, at det i visse tilfælde er muligt at fremme deres immunforsvar.
 

Patientoplevet kvalitet af operation for nasalstenose

Vi har afsluttet et projekt om patientoplevet effekt af operation for nasalstenose og planlægger et nyt projekt til afklaring af, hvilken form for indgreb patienterne får mest glæde af.
 

Ultralydsscanning til påvisning af spytsten

Sialoskopi ved spytkirtellidelser er et andet forskningsfelt på afdelingen. Senest har vi undersøgt, hvor godt ultralydsscanning er til påvisning af obstruktioner som spytsten i de store spytkirtler.
 

Patientoplevet stemmekvalitet

I stemmeambulatoriet er der nu efter videnskabelig test, implementeret et spørgeskema om patientoplevet stemmekvalitet for at højne kvaliteten.
 

Forskningsansvarlig overlæge

Peter Schousboe, Ph. D., MHM, klinisk lektor
Email lars.peter.schousboe@rsyd.dk
Telefon 79 40 59 21

Tracheostomi er en kirurgisk åbning til luftrøret gennem huden. Der laves et hul på halsen ind til luftrøret og isættes et rør (trachealkanyle). Kanylen gør det muligt, at luften kan komme direkte i luftrøret og lungerne i stedet for at gå gennem næse, svælg og strubehoved. 

Der er forskel på, hvor længe man har behov for at anvende trachealkanyle. Nogle kommer af med kanylen, og nogle skal anvende kanylen resten af livet.

Kanylen består af 2 dele:

En yderkanyle som ikke må fjernes
En inderkanyle som tages ud og rengøres og sættes ind igen
Hvor ofte inderkanylen skal rengøres, afhænger af hvor meget sekret/skorper, der produceres. Den skal dog som minimum rengøres morgen, middag og aften.

Yderkanylen skiftes ca. 1 gang om måneden. Det foregår i Øre- Næse- og Hals ambulatoriet. Du må ikke tage yderkanylen ud, medmindre du er oplært i det.

App

Vi har udarbejdet en app, hvor der findes billeder, videoinstruktioner og beskrivelser af, hvordan tracheostomipleje udføres korrekt.

Appen kan du finde på hjemmesiden mit.rsyd.dk eller kan hentes via din smartphone. Du skal søge efter "Mit Sygehus".
For at finde informationer omkring tracheostomi skal du vælge: Vejle Sygehus -> Øre-Næse-Hals Afdeling -> Tracheostomiforløb
 

Undervisning

For at sikre god overgang fra indlæggelse til hjemmet og for at tilgodese hjemmeplejes behov for mere viden om tracheostomi, tilbyder vores afdeling følgende:

undervisning/oplæring af hjemmepleje/hjemmesygepleje i tracheostomipleje
simulations øvelser, hvor deltager får lov til at udføre tracheostomipleje, udføre sugning, skifte kanyle på en dukke osv.
For at arrangere undervisning kontaktes afdelingssygeplejerske Pernille Leth hverdage kl. 8.00 - 15.00 på telefon 79 40 59 61.
Undervisningen er gratis.

APPFWU01V