Skip til primært indhold

Enhed for Lindrende Behandling

Rehabilitering og lindrende smertebehandling til dig, der lever med en kræftsygdom

Enhed for Lindrende Behandling er et specialiseret team, som arbejder tværfagligt. Enheden består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer, med mulighed for inddragelse af ergoterapeut, diætist, socialrådgiver og præst.

Enhed for Lindrende Behandling tilbyder

Målgruppe

Dig, der lever med en kræftsygdom, du er mobil og har et vist funktionsniveau, men oplever komplekse symptomer og problemstillinger.
Det kan fx være problemer med rollen som ’patient’, familiære og sociale problemer, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit og ernæringsproblemer, åndenød, smerter, angst, depression, søvnforstyrrelser, eksistentielle problemer, sociale problemstillinger eller behov for individuelt tilpasset fysisk træning.
Dine pårørende inddrages også i tilbuddet.

Hvis du vil vide mere om specialiseret rehabilitering ved Enhed for Lindrende Behandling

Udefunktion med opfølgning i hjemmet

Målgruppe

Dig, der er mindre mobil og har vanskelige problemstillinger, der kræver specialiseret tværfaglig palliativ indsats i hjemmet.

Palliativ indsats er lindrende pleje og behandling. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet, trods de gener og problemer, sygdommen medfører.
Teamet yder behandling og konsulentbistand i samarbejde med din praktiserende læge, hjemmesygeplejen og den sygehusafdeling, du er tilknyttet. Vi tilbyder hjælp til komplicerede symptomer og problemer. Det kan for eksempel være fysiske, psykiske, sociale og åndelige, eksistentielle problemstillinger.

Yderligere information til dig omkring Palliativ Teams udefunktion

For dig, der har fået udfyldt LÆ165 - Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling.

Fysioterapeuterne tilknyttet Palliativt Team Vejle kan tilbyde lymfødembehandling i dit eget hjem, såfremt der er sendt ansøgning til hjemkommunen om socialmedicinsk sagsbehandling.

Målgruppe

Dig med behandlingskrævende lymfødem, der har fået udfyldt LÆ165 og som i forvejen ikke er tilknyttet Palliativt Team Vejle.

Du skal være bosiddende i Vejle, Kolding eller Fredericia Kommune.

Hvis du vil vide mere om

Specialiseret rehabilitering ved Enhed for Lindrende Behandling

Tilbud til dig, der lever med en kronisk kræftsygdom

Har du behov for hjælp og viden til at leve med de symptomer og udfordringer, der kan være opstået i forbindelse med din kræftsygdom? Så har du mulighed for at deltage i et forløb ved Enhed for Lindrende Behandling i Kræftpatienternes Hus.

Hvad går forløbet ud på?

Der tilbydes et 12 ugers forløb med kombineret undervisning og træning.
Undervisningen er for dig og eventuelle interesserede pårørende. Den efterfølgende træning er kun for dig. Det er 1 gang om ugen i ca. 2 timer.

Forløbet består af:

- Træning i en mindre gruppe, tilpasset dine behov
- Undervisning i emner som relaterer sig til de symptomer og udfordringer, man kan opleve som patient og pårørende, når man lever med en kronisk kræftsygdom
- Mulighed for individuelle samtaler med relevante fagpersoner fra enheden

I undervisningen kommer vi ind på emner som:

- Rollen som patient og pårørende
- Familiære, sociale og økonomiske problemer
- Træthed og søvnbesvær
- Madens betydning herunder appetitløshed og vægttab
- Fysiske symptomer som f.eks. åndenød og smerter
- Angst, bekymring og tristhed
- Problemer med at finde mening i den nuværende situation
- Intimitet og nærvær

Den fysiske træning tilpasses dine behov og har til hensigt at:

- Bevare og evt. fremme fysiske formåen
- Øge kondition og muskelstyrke
- Mindske træthed
- Fremme trivsel og velbefindende


Hvordan bliver du henvist?

Du kan blive henvist af læge på sygehuset eller din praktiserende læge.


Hvem kan du møde?

Læge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut, diætist og præst.
Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse vil vise dig til rette i huset.


Hvordan kommer jeg frem og tilbage?

Regler for transport til behandling på sygehuset gælder også her.


Hvordan kommer du i forbindelse med os?
Telefon nr. 79 40 91 00 Mandag - Fredag fra kl. 8.00-15.00

Hvad kan vi tilbyde

Vi tilbyder hjælp til dig, der har særligt vanskelige symptomer og problemer som for eksempel:

- Smerter, vejrtrækningsbesvær, kvalme, andre symptomer
- Manglende lyst til at spise, appetitløshed, vægttab
- Angst, bekymring, tristhed
- Træthed, besvær med at sove
- Problemer med at finde mening i den nuværende situation
- Familiære, sociale og økonomiske problemer
- Støtte til pårørende, der har det svært


Hvordan bliver du henvist

Du kan blive henvist af din praktiserende læge eller en sygehuslæge. Du kan forvente at blive kontaktet få hverdage efter vi har modtaget din henvisning.
Kontakten med dig foregår ved besøg i dit hjem og ved telefonsamtaler.
Teamet samarbejder med din praktiserende læge, hjemmeplejen og sygehusafdelinger, du er tilknyttet.


Hvordan træffer du os

Du er velkommen til at ringe til os på telefon 79 40 91 00
Mandag - Fredag fra kl. 8.00-15.00.
Uden for vores åbningstider er der mulighed for kontakt til egen læge, vagtlæge, hjemmesygeplejerske eller sygehusafdeling, alt efter hvem du er tilknyttet.

Kontakt

Enhed for Lindrende Behandling

Kræftpatienternes Hus, Beriderbakken


79 40 91 00

Hvis du vil sende en e-mail til Enhed for Lindrende Behandling, Vejle Sygehus skal du klikke på dette link

Enhed for Lindrende Behandling, Vejle Sygehus

Her logger du ind i din digitale postkasse på Borger.dk med dit NemID og er klar til at skrive din e-mail direkte til os.

Med digital post sendes din e-mail og dine personlige oplysninger sikkert, og vi beder dig oplyse dit navn og cpr-nummer.

Hvis du ønsker at sende en e-mail, som ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til det.palliative.team@rsyd.dk.

APPFWU01V