Skip til primært indhold

Forundersøgelse i ambulatoriet

Når du er blevet henvist, vil du blive indkaldt til en forundersøgelse i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Forundersøgelsen kan også foregå via video.

Sekretær byder patient velkommen

Film til dig, der skal have undersøgt dit knæ eller din hofte

Sådan foregår undersøgelsen

Du vil blive undersøgt af en læge, enten ved et fysisk fremmøde eller via videoforbindelse. Her vil lægen tage stilling til, om en operation, med indsættelse af et kunstigt led, vil være en mulighed for dig, eller om der er andre behandlingsmuligheder, du kunne have gavn af. Hvis I beslutter, at du skal opereres, vil du få mere information om operationen, og I vil lægge en plan for dit videre forløb.

Ofte skal du have forsøgt både medicinsk behandling og fysisk træning som behandling, inden en operation. Det er ikke usædvanligt, at slidgigten kan gå i ro og smertemæssigt blive tålelig, når du får fast behandling med f.eks. gigtpræparater eller smertestillende håndkøbsmedicin.

Efter lægeundersøgelsen vil en sygeplejerske gennemgå en informationspjece omkring din operation, lave individuelle aftaler, fx angående din medicin, og svare på dine eventuelle spørgsmål. Du vil blive ringet op af en sygeplejerske fra sengeafdelingen, når din operation nærmer sig. Her vil du vil få mulighed for at stille spørgsmål og få mere information om din indlæggelse og operation.

Hvis du får brug for anden smertestillende medicin, mens du venter på operation, skal den ordineres af din praktiserende læge.

Som forberedelse til din operation, har vi brug for, at du får taget blodprøver og i nogle tilfælde et hjertekardiogram (EKG). Er der unormale værdier, vil du blive kontaktet af kontaktsygeplejersken, og I aftaler det videre forløb.

En anæstesilæge vil sikre sig, at du er rask nok til at kunne tåle en bedøvelse og en operation. Anæstesilægen vil gennemgå eventuelle sygdomme, som du måtte lide af, og derefter planlægge, hvordan du skal bedøves bedst under operationen.

For at udvikle og forberede behandlingen for kommende patienter, der skal have indsat et kunstigt led, gennemfører vi løbende videnskabelige projekter på Ortopædkirurgisk afdeling. Du kan derfor blive spurgt, om du vil deltage i projekterne.

Det er frivilligt at deltage, og du kan på ethvert tidspunkt trække dig ud af projektet. Ønsker du ikke at deltage, har du ret til at sige nej.

APPFWU02V