Skip til primært indhold

Dit ophold på sygehuset

Nyttige informationer om dit ophold som patient på Sygehus Lillebælt.

Klik på + for at læse mere.

Når du bliver syg, kan du have spørgsmål om din sygdom, behandling og indlæggelse. Du er altid velkommen til at spørge sygehusets medarbejdere.

Hvis du kommer i tvivl om noget, enten før eller efter din indlæggelse, er du også velkommen til at ringe til afdelingen.

Din kontaktperson

Når du bliver indlagt eller møder op til behandling på sygehuset, får du en kontaktperson. Kontaktpersonen har et særligt ansvar for dig og følger dig så vidt muligt gennem dit forløb.
Brug din kontaktperson og spørg, hvis du er i tvivl om noget – eller hvis der er noget, du har glemt eller ikke har forstået.

Information om sygdom og behandling

Under sygehusopholdet fortæller vi dig om undersøgelse, behandling, pleje og evt. genoptræning. Inden du bliver udskrevet, taler vi med dig om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem.
Det kan være svært at huske alt, hvad du får at vide om din sygdom og behandling. Derfor giver vi dig også i nogle tilfælde information i form af foldere, hvor du kan læse mere – eller læse informationerne igen. Det er ofte en god idé at have et familiemedlem eller en ven med, når du har særligt vigtige samtaler med os. Et godt råd kan også være, at du på forhånd har skrevet de ting ned, som du gerne vil have svar på.

Læger og sygeplejersker

Det er desværre ikke altid muligt at planlægge, at det er den samme læge, der behandler dig gennem hele forløbet. Derfor vil du måske møde flere forskellige læger og sygeplejersker på sygehuset.
Personalet har naturligvis altid adgang til din patientjournal med oplysninger om din sygdom og behandling.

Fortæl os hvad der er vigtigt for dig

Fortæller du os, hvad der er vigtigt for dig, tager vi det med i vores behandling og pleje af dig.
Så hold dig ikke tilbage med at tale med os om, hvad du har brug for for at føle dig godt tilpas? Vores medarbejdere er altid klar til at lytte og hjælpe, hvor de kan.

Når man er indlagt eller besøger nogen på sygehuset, så er det en privatsag. Man har ret til som patient eller pårørende – og som personale – at kunne færdes på sygehuset uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt man bliver filmet/fotograferet eller ej. Derfor gælder der særlige regler for fotografering på et sygehus, som man skal huske på, når man gerne vil tage billeder og for eksempel dele dem med familiemedlemmer og venner, som ikke er med på sygehuset.   

Hvem må være med på billederne?

Man må gerne tage billeder eller filme, men kun af sine egne familiemedlemmer eller venner. Altså dem, man har besøg af, eller den/dem man besøger. Alle andres privatliv skal respekteres, og derfor må der ikke være andre med på billederne, medmindre de har givet skriftlig tilladelse. De må heller ikke være med på billederne, selvom de bare står i baggrunden. Man må heller ikke offentliggøre eller dele et billede, medmindre alle på billedet har givet tilladelse.

Reglerne om fotografering på sygehuset tager udgangspunkt i Straffelovens § 264 a, som gør klart, at man ikke uberettiget må fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Sygehus Lillebælt er en offentlig institution, men bemærk, at et sygehus betragtes som et ”ikke frit tilgængeligt sted”. Patienter, pårørende og personale betragtes heller ikke som tilfældigt forbipasserende.

Fotografering på Sygehus Lillebælt

I forbindelse med din behandling på sygehuset kan der blive taget en række blod- og vævsprøver. I enkelte tilfælde kan nogle af prøverne senere hen blive brugt i forskningsprojekter, godkendt af den lokale videnskabsetiske komité.

Du kan også blive spurgt, om du vil deltage i et forsøg. I så fald vil du altid modtage skriftlig information forud for forsøget, som skal være godkendt af Den Videnskabsetiske Komité.

Du er velkommen til at henvende dig til afdelingens personale, hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker.

Hvis du gerne vil have din fører- eller servicehund med på sygehuset, så kontakt sygehuset, inden din aftale. Der kan være særlige områder på sygehuset, hvor fører- og servicehunde ikke må være af hensyn til smitterisiko. På Sygehus Lillebælt vil vi prøve at finde en løsning, så du kan få din fører- eller servicehund med.

Håndhygiejne

Det er vigtigt, at du har en god håndhygiejne, når du er på et sygehus. God håndhygiejne er vigtig, fordi det forebygger smittespredning. Det er især vigtigt på et sygehus, hvor der er svækkede mennesker, som er meget modtagelige for infektioner.

Medarbejderne har i deres arbejde stort fokus på håndhygiejne, men du og dine pårørende kan også gøre en indsats.

Vi beder dig om at bruge håndsprit på dine hænder,
før du forlader din sengestue. Der kan stadig være bakterier og virus på hænderne, selv om de ser rene ud.
Er dine hænder synligt snavsede eller fugtige, skal du både vaske og spritte dem.

Ure og ringe

Under ure og ringe er der mange bakterier, som ikke fjernes ved håndhygiejne. Pårørende, som deltager i patientplejen, må derfor ikke bære ure og ringe og bedes være opmærksomme på håndhygiejnen.

Vask hænder:

 • Før måltider og berøring af madvarer
 • Efter toiletbesøg
 • Efter host, nys og næsepudsning
 • Efter kontakt med spyt, blod, næseflåd, opkast og lignende
 • Efter al kontakt med andre patienter.

Sådan gør du:

 • Brug koldt vand og sæbe i min. 15 sek.
 • Kom sæben på de våde hænder og fordel den grundigt på håndryg, håndflade, på og mellem alle fingre og om håndled.
 • Skyl sæben grundigt af.
 • Tør hænder med papirserviet
 • Luk vandhanen med papirserviet.

Håndsprit

Håndspritning anbefales frem for håndvask, når dine hænder er tørre og ser rene ud. Brug 2-3 tryk fra automaten og gnid ind på samme måde, som hvis du vaskede hænderne, indtil hænderne er tørre (ca. 30 sekunder).

Anden smitteforebyggelse

Udover at forebygge almindelig smitte har sygehuset også fokus på særlige grupper af mikroorganismer. Det kan f.eks. være modstandsdygtige bakterier eller virus, der kan give Roskildesyge. Derfor stiller vi dig måske spørgsmål om udlandsophold og lignende. Måske skal du podes.
I nogle tilfælde kan der blive tale om isolation, som er enestue og/eller særlige forholdsregler for dig og medarbejderne. Hvis det bliver aktuelt for dig, fortæller vi dig mere om, hvad der gælder.

Gratis wi-fi til patienter og pårørende

Når du er indlagt eller på besøg, er du velkommen til at bruge Region Syddanmarks gratis trådløse internet.

Sådan kommer du i gang:

 1. Søg efter trådløse netværk på din mobil/tablet/computer
 2. Vælg 'Gaestenet' og indtast dine oplysninger
 3. Du har nu adgang til internettet via Regionens Netværk

Vilkår

Region Syddanmark gemmer dine oplysninger sammen med tidspunktet for brugen. Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet vil kunne spores tilbage til dig. Efter anmodning fra berettiget myndighed skal Regionen/hospitalet udlevere oplysning om din aktivitet på Gaestenet.

Steder uden adgang

Der kan dog være enkelte steder på sygehusets matrikler, hvor man af tekniske årsager ikke kan få adgang til Gaestenet.

Vær opmærksom på

Medarbejderne i afdelingen kan desværre ikke yde teknisk service eller hjælp til 'Gaestenet'.

Når du er indlagt, får du fuld forplejning. Sygehus Lillebælts køkken laver al mad fra bunden, og brød, kager mm. er hjemmebagte. Når du bliver indlagt, får du en madplan, så du kan se, hvad der er på menuen. Madplanen er også hængt op i afdelingen.

Vi serverer tre måltider om dagen: morgenmad, frokost og aftensmad. Ind imellem dem serverer vi mellemmåltider, som kan være smoothies, knækbrød med ost, udskåren frugt, jordbærgrød, hjemmebagte boller, kage mm. Afdelingerne har altid mad i køleskabet/fryseren til dig – også hvis du bliver indlagt på et ”skævt” tidspunkt.

Som patient er du velkommen til selv at tage kaffe, te, juice, mælk, vand, saft mm., når du har lyst.

Hovedmåltider

Maden bliver serveret fra en buffet i afdelingens spisestue, og der er forskellige retter, du kan vælge imellem. De enkelte afdelingers spisetider kan variere lidt, men generelt ligger de sådan her:

Morgenmad kl. 7.30-9.00

Frokost kl. 11.30-13.00

Aftensmad kl. 17.30-19.00

Se opslag om spisetider på din afdeling eller spørg personalet.

Vi serverer det varme måltid om aftenen.

Hvis du ikke selv kan gå ud i spisestuen, kommer medarbejderne med mad til dig på din stue.

Ofte stillede spørgsmål om mad på sygehuset

Særlig kost

Hvis du har særlige ønsker eller behov til kosten, så tal med medarbejderne på afdelingen, når du bliver indlagt. Sygehus Lillebælts køkken er vant til at lave diætkost, glutenfri måltider og andet til patienter med særlige ønsker og behov.

Kiosker, caféer og automater

På sygehusene i Kolding, Vejle og Middelfart er der mulighed for at købe mad, drikke eller kioskvarer. Læs mere om kiosker og caféer samt åbningstider.

Patienthotellet på Vejle Sygehus

På Vejle Sygehus bruges patienthotellet af flere typer patienter og pårørende, men mange er tilknyttet kræftafdelingen. Patienter, som er indlagt på sygehuset, kan – hvis de er friske nok – vælge at bo på patienthotellet, mens de modtager behandling, og de kan dér have pårørende til at overnatte hos sig. Pårørende kan også – når der er plads - overnatte på patienthotellet alene og dermed være tæt på til at give støtte og omsorg til den, der er indlagt på selve sygehuset.

Patienthotellet i Vejle

Patienthotellet på Kolding Sygehus

På Kolding Sygehus retter muligheden for overnatning sig først og fremmest til forældre til for tidligt fødte børn. Der er i begrænset omfang plads til pårørende til patienter på andre afdelinger.

Patienthotellet i Kolding

Patientstøtteordningen

Patientstøtterne er frivillige fra Røde Kors, som tilbyder indlagte patienter samvær i form af et spil kort, højtlæsning, en gåtur, en hyggesludder over en kop kaffe eller lignende.
Patientstøtteordningen henvender sig til alle patienter. Særligt kan det være rart med besøg for patienter, der ikke umiddelbart har et venne- eller familienetværk, eller patienter med familie, der bor langt væk.
 
Patientstøtterne overtager aldrig sygeplejerskernes arbejde, men ordningen er tilrettelagt sammen med afdelingens personale. Støtterne besøger afdelingen flere gange om ugen, og du er meget velkommen til at opsøge dem. Der er patientstøtter på Kolding Sygehus og Vejle Sygehus. Du kan høre mere om ordningen på din afdeling.

Sygehus Lillebælt er med til at uddanne fremtidens sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og mange andre faggrupper. Derfor vil du på sygehuset møde personer under uddannelse. Nogle er tidligt i uddannelsesforløbet og skal se, høre og have forklaret tingene. Du kan se på navneskiltet, at der er tale om en studerende.

Vi går ud fra, at du accepterer, når studerende overværer undersøgelse og behandling af dig.

Ønsker du ikke, at der er studerende tilstede, skal du sige det til os.

Når du eller en af dine pårørende bliver indlagt på sygehuset, kan der dukke mange tanker, overvejelser eller bekymringer op. Nogle gange kan det lette at tale med en udenforstående om dine tanker. Derfor har du mulighed for at tale med en af vores sygehuspræster. 

Præsten er her for alle patienter - uanset religiøs overbevisning. Også for dig, der ikke ellers ser dig selv som religiøs. Præsten stiller sig til rådighed både til den fordybende samtale og til en lille snak om stort og småt.

Det er muligt at tale med en af vores præster døgnet rundt. Afdelingens medarbejdere kan hjælpe dig med at få en aftale i stand.
 
Læs mere:

Sygehuspræsterne, Vejle Sygehus

Sygehuspræsterne, Kolding Sygehus

Tv

På Sygehus Lillebælt er der tv i alle opholdsstuer.

Radio

På sengeafdelingerne er der radio ved alle senge. Brug venligst høretelefoner, så du ikke forstyrrer de andre patienter.

Mobiltelefoner

Du må bruge mobiltelefon de fleste steder, hvis du tager hensyn til de andre patienter. Enkelte steder er mobiltelefoni ikke tilladt - følg skiltning.

Der er rygeforbud på Sygehus Lillebælt.

Der må kun ryges udendørs på steder, hvor det tydeligt fremgår, at rygning er tilladt.

Sygehus Lillebælt har socialrådgivere tilknyttet Onkologisk Afdeling, Smertecenteret i Middelfart, Familieambulatoriet ved Kolding Sygehus og Børne- og Ungeafdelingen samme sted.

Mange kræftpatienter er gennem længere tid i behandling og kan i forløbet få brug for hjælp og rådgivning fra en socialrådgiver. Derfor har Sygehus Lillebælt to socialrådgivere ansat i Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus. De kan hjælpe patienter og pårørende med at søge om sygedagpenge, rådgive om dialog med pensionsselskaber om kritisk sygdom, førtidspensionsbeviser, afvikling af virksomhed, børnetestamenter, testamenter osv. Alt sammen knyttet til kræftsygdommen.

I denne folder kan du læse mere om socialrådgiverne ved Onkologisk Afdeling.

På Smertecentret ved Rygcenter Syddanmark i Middelfart arbejder en socialrådgiver som en del af det behandlende team, på Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus hjælper socialrådgiveren bl.a. med kontakten til det kommunale system og støtter sårbare familier, og i Familieambulatoriet ved Kolding Sygehus kan gravide og familier med særligt behov få ekstra vejledning og omsorg fra blandt andet en socialrådgiver.

Tolkebistand

For at sikre god kommunikation og forståelse mellem patienter, pårørende og os som sundhedspersonale kan det nogle gange være nødvendigt at få hjælp fra en tolk. Vi bestiller tolk, hvis vi bedømmer, at der er brug for tolkebistand for at sikre, at patienten er godt informeret om, hvad vedkommende siger ja eller nej til, eller for, at vi kan gennemføre behandlingen. Det er sundhedspersonalet, der bestiller tolken. Det gælder både fremmedsprogstolk og døvetolk.

Gebyr

Patienter, der har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale et tolkegebyr for en tolkeydelse. Der er dog undtagelser for patienter, der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har haft mulighed for at lære dansk inden for de første 3 år i Danmark.
 
Der skal ikke betales gebyr for døvetolk.
 
Læs mere om regler for tolkegebyr på Region Syddanmarks hjemmeside.

På Kolding Sygehus er der undervisning for børn, som er i den skolepligtige alder og indlagt i længere tid.

Undervisningen foregår i sygehusets skolestue eller på sengeafdelingen.

Vågetjenesten

Vågetjenesten består af en række frivillige fra Røde Kors, som efter ønske sidder hos døende patienter. De frivillige har tid og overskud til at lytte, snakke, holde i hånd og være nærværende - med andre ord give den døende omsorg og tryghed i de sidste timer.

Frivillige i Vågetjenesten erstatter ikke plejepersonalets arbejde. 

Vågetjenesten findes på Vejle Sygehus (indtil videre på Onkologisk Afdeling og Medicinsk Afdeling) og Kolding Sygehus (Geriatrisk Afsnit og Infektionsmedicinsk Afsnit), og ordningen udvides løbende til flere afdelinger. Du kan høre mere om Vågetjenesten hos personalet på afdelingen.

APPFWU01V