Skip til primært indhold

Opfølgning efter behandling for kræft i underlivet

Vi laver sammen en plan for, hvordan du fremadrettet ønsker at blive fulgt

Når du er ved at være færdig med den planlagte behandling, laves der en individuel plan for, hvordan du fremadrettet ønsker at blive fulgt. Det er vigtigt, at denne plan afstemmes med dine forventninger.

Ifølge Sundhedsstyrelsens og Regionernes retningslinjer anbefales det, at det første opfølgningsbesøg her i Kræftafdelingen finder sted ca. 3 måneder efter endt behandling. Hvor længe du herefter skal følges afhænger af dit behov.

Opfølgningsplanen skal være med til at sikre, at du føler dig tryg, samt at du får den hjælp, du har brug for i forhold til at håndtere fysiske såvel som psykiske følger efter diagnose og behandling, således at du kan vende tilbage til et liv i vante rammer.

Når du er til samtale efter den sidste behandling, vil vi udlevere en pjece om, hvordan vi sammen tilrettelægger dit opfølgningsforløb. Pjecen vil da være at finde under menupunktet "Mit materiale".

APPFWU01V