Skip til primært indhold

Funktionsområder

Beskrivelse af teams i afdelingen

Teams og trombolysebehandling

Trombolyse på Hjerne- og Nervesygdomme - sådan visiterer du:
For patienter med formodet akut apopleksi og som opfylder følgende kriterier:
Symptomerne opstået indenfor de seneste 4 1/2 time (ved ukendt debuttidspunkt regnes fra det tidspunkt patienten sidst var uden symptomerne)
patienten i det væsentlige selvhjulpen før symptomerne opstod tages kontakt til trombolysevagten på nærmeste trombolyse afdeling iht. gældende optageområder:

SLB, Kolding, trombolysevagt tlf. 24 75 93 07 (for trombolysekandidater fra Kolding-, Vejle-, Fredericiaområdet)
Ellers:
OUH, tlf. 24 80 95 84
SVS Esbjerg, tlf. 20 18 48 39
SHS Sønderborg, tlf. 24 63 06 77

Såfremt det aftales, at patienten modtages til trombolysevurdering, skal patienten indbringes med “kørsel 1”.
Når ambulancetransporten bestilles, skal henvisende læge aftale med reddere, at de kontakter trombolysevagten, når transporten påbegyndes, således at der kan estimeres et tidspunkt for ankomst til sygehuset.

Baggrund
Intravenøs trombolysebehandling er dokumenteret effektiv til behandling af akut iskæmisk apopleksi. Behandlingen skal påbegyndes hurtigst muligt og senest 4 1/2 time efter symptomdebut. Jo hurtigere behandlingen påbegyndes, desto større er chancen for at den har effekt.
Mekanisk trombektomi anvendes i stigende omfang til behandling af akut cerebral storkar okklusion enten som enkeltstående behandling eller i kombination med intravenøs trombolyse. Også her gælder at hurtig re-perfusion øger chancen for gavnlig effekt af behandlingen.
Du kan læse mere om behandling af akut iskæmisk apopleksi i den nationale neurologiske behandlingsvejledning.

Teamet varetager diagnosticering, behandling og opfølgning af patienter med epilepsi og psykogene non epileptiske anfald (PNES).
Diagnosticeringen af PNES varetages i samarbejde med neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital.

ALS teamet står for udredning, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i de motoriske neuroner.

Teamets diagnoseområder
Hovedpineteamet varetager udredning, diagnosticering og behandling af patienter med akut eller længerevarende/kronisk hovedpine.

Skleroseklinikken står for udredning, behandling og kontrol af patienter med inflammatorisk demyeliniserende lidelse i centralnervesystemet, som multipel sklerose.
Skleroseklinikken, Kolding Sygehus, deltager i samarbejdet ”Sydjysk Skleroseklinik” sammen med de neurologiske afdelinger i Sønderborg og Esbjerg.

Team for perifere nervelidelser står for udredning, behandling og kontrol af patienter med lidelser, som rammer det perifere nervesystem. Det vil sige nervebanerne i deres forløb fra rygmarven og ud til arme og ben samt i overgangen fra nerver og muskler.

 

Teamet varetager diagnosticering og opfølgning af patienter med hjernetumorer.
Patienter der henvises på begrundet mistanke om kræft i hjernen udredes i pakkeforløb. De indledende undersøgelser omfatter klinisk undersøgelse af nervesystemet, MR skanning af hjernen, evt. røntgen af brystkassen, hjertekardiogram og blodprøver. De fleste patienter vil få tilbudt operation. Ved operationen udtages tumorvæv, der undersøges med henblik på at vurdere om der kan tilbydes strålebehandling eller kemoterapi eller begge behandlinger givet samtidigt.

Dystoniklinikken står for udredning, behandling og kontrol af patienter med lidelser, som medfører en øget muskelaktivitet og som kræver behandling med botulinum toxin (Botox). Det drejer sig blandt andet om tilstande såsom torticollis, spastisk lammelse og ufrivillige trækninger i ansigtsmuskulaturen.

​Vi modtager patienter med Parkinsons sygdom (rystelammelse) og andre lidelser med ufrivillige bevægelser til undersøgelse og behandling.

Funktionsområder - neuropsykolog
På lægelig henvisning og med klar indikationsbeskrivelse fortages ambulant neuropsykologisk udredning som led i differentialdiagnostisk afklaring, afklaring af kognitive og psyko-sociale problemstillinger med i forvejen kendt neurologisk tilstand samt afklaring af videre rehabiliterings- eller palliative behov.
Følgende diagnosekategorier tilbydes undersøgelse:
• Apopleksi, inkl. TCI
• Hovedtraumer med verificeret fokal cerebral påvirkning
• Neuroinfektion
• Hjernetumor
• Epilepsi
• Neuroinflammatorisk sygdom
• Psykogene non-epileptiske anfaldsformer
• Neurodegenerativ lidelse (sidstnævnte efter konkret behovsvurdering).
Jf. gældende aftale imellem Region Syddanmark og regionens kommuner tilbydes patienter med pludseligt opstået sygdom eller skade neuropsykologisk undersøgelse inden for 6 måneder efter udskrivelse.
Indlagte patienter tilbydes neuropsykologisk tilsyn, screening eller samtale, der efter behov kan følges ambulant op af en fuld undersøgelse. Erhvervsaktive patienter opprioriteres.

Et tværfagligt team, der kan følge borgeren i overgangen mellem sygehus og hjemmet.

Opgave:

Følge op på spørgsmål opstået efter udskrivelsen.

Foretage fysiske og kognitive vurderinger i hjemmet herunder afprøvning af dagligdagsaktiviteter.

Sikre at borgeren har de hjælpemidler der er brug for.

Hjælpe med at tage kontakt til kommunen om evt. hjælpebehov.

Det tværfaglige team består af fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske. Ved behov kan trækkes på læge og neuropsykolog.
Træffetid hverdage mellem kl. 08.00-14.00
Teamkoordinator tlf. 76 36 03 82
Mobil til Team: 40 42 32 58 / 40 42 32 19

APPFWU02V