Skip til primært indhold

Vejledning i udtagning af pacemaker eller ICD på afdøde

En vejledning for privatpraktiserende læger i udtagning af pacemaker eller ICD på afdøde

Følgende skal medbringes:

 • Kraftig saks
 • Engangsskalpel
 • Engangshandsker (to sæt)
 • Hudstapler
 • Plastpose med snoretræk
 • Kuvert

Procedure:

 • Sørg for god belysning.
 • Operatør ifører sig 2 sæt handsker.
 • Pacemaker-/ICD-operationsstedet blotlægges.
 • Der lægges et snit over ICD’en eller PM’en.
 • Elektroderne frigøres fra ICD’en eller PM’en vha. af resolut klip med saksen.
 • PM eller ICD enhed fjernes fra den afdøde.
 • Afdøde lukkes med hudstapler.
 • Der påsættes plaster.
 • Når proceduren er overstået krænges engangshandskerne ud over enheden, engangshandske og PM/ICD ilægges plastpose. Plastpose lukkes forsvarlig og ilægges kuvert.
 • Denne vejledning udfyldes og lægges i kuverten sammen med PM eller ICD.

Forsendelse:


Kuverten sendes i lukket kuvert til følgende adresse:


Vejle Sygehuskapel
Serviceafdelingen
Beriderbakken 4
7100 Vejle.

Mrk: "Brugt ICD/Pacemaker"

Navn på afdød:   __________________________
CPR:                   __________________________
Udtaget af læge: __________________________
Ydernr.                __________________________

 

APPFWU01V