Skip til primært indhold

Skanninger i graviditeten

Alle gravide får tilbud om 2 ultralydsskanninger i løbet af graviditeten for at se, om fosteret udvikler sig, som det skal.

Skanninger på Kolding Sygehus

Ultralydsskanninger i graviditeten foregår i Graviditet ambulatoriet på plan 3.

Brug Hovedindgangen og tag elevatoren op på plan 3. Gå til højre til bogstav O.

Meld din ankomst med dit sundhedskort og følg anvisningen på skærmen.

 

2 skanninger i graviditeten

Alle gravide får tilbud om 2 skanninger i løbet af graviditeten for at se, om fosteret udvikler sig, som det skal.

1. skanning i graviditetsuge 12+0 - 13+6: Nakkefoldsskanning

2. skanning i graviditetsuge 19+0 - 19+6: Gennemskanning.


Du har fået formentlig fået information fra din egen læge, og du kan også læse mere i Sundhedsstyrelsens folder:

Gravid - undersøgelser af fosteret

1. skanning i uge 12-13

Ved første skanning undersøger vi:

  • om der er liv
  • antallet af fostre
  • hvor langt du er henne i graviditeten og fastsætter terminsdatoen
  • om der er alvorlige misdannelser.

Ønsker du at vide, om der er øget risiko for, at fosteret kan have kromosomafvigelser som fx Downs Syndrom, vil vi måle fosterets nakkefold og ud fra bl.a. en blodprøve (doubletest) udregne sandsynligheden for en kromosomafvigelse.

Før du får foretaget nakkefoldsskanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret.

2. skanning i uge 19

Ved gennemskanningen undersøger vi:

  • fosterets organer
  • om fosteret vokser, som det skal
  • hvor moderkagen er placeret.

Gennemskanningen kan vise:

  • om der er tegn på misdannelser fx i hjerte eller nyrer
  • om der er tegn på, at fosteret har kromosomafvigelser
  • om der senere er grund til kontrol af moderkagens placering.

Finder vi ved undersøgelserne, at fosteret har øget risiko for en kromosomafvigelse eller har en misdannelse, vil du og din partner - indenfor få dage - blive tilbudt samtale med en speciallæge og blive tilbudt yderligere undersøgelser.

Hvis alle undersøgelser er normale, er der god grund til at føle sig tryg. Men det er ingen garanti for at få et barn uden sygdom eller handicap, da man ikke kan undersøge for alt.

 

Ledsager ved undersøgelsen

Din partner eller en anden voksen pårørende kan være ved skanningen.

 

Generel information om børn ved skanning i graviditeten

Det kræver ro og koncentration at ultralydsskanne, og derfor fraråder vi, at børn under 15 år kommer med skanningen. Det er vores erfaring, at det kan være svært for børn at være rolige i de ca. 30 minutter, som skanningen varer. Hvis skanningen viser noget unormalt, kan det være svært at håndtere for både jer voksne og barnet. Under skanningen er vi koncentrerede om fosteret, væksten og organernes udvikling. Er der uro på stuen, kan det påvirke vores koncentrationsevne, så skanningen ikke bliver af tilstrækkelig høj kvalitet.

APPFWU02V