Skip til primært indhold

Vision & værdier

På Sygehus Lillebælt sætter vi patienten først.

På Sygehus Lillebælt sætter vi patienten først

Vores målsætning og værdier er beskrevet i Trekanten, som man kan se herunder. Alle medarbejdere på sygehuset kender den, og den er med til at sætte retning og hjælpe os med at holde fokus. Trekanten er et stærkt sammenkog af, hvad og hvem Sygehus Lillebælt er, og hvor vi er på vej hen - og medarbejderne kan navigere efter Trekanten i hverdagen, uanset hvilken rolle man spiller på sygehuset.

De værdier, vi arbejder ud fra, er:

R - resultater
O - ordentlighed
S - samarbejde
E - excellence

Trekanten 2023

Trekanten udfoldet (tekstalternativ)

Trekanten har disse 6 niveauer:

Vores vigtigste pejlemærke og ledestjerne er: Patienten først. Vi tager altid udgangspunkt i, hvad der er det bedste for patienten.

Værdierne bag forkortelsen ROSE er: Resultater, ordentlighed, samarbejde og excellence.​

Værdierne sætter konkrete ord og handlinger på, hvordan vi skal agere i vores daglige arbejde. Vi bringer værdierne i spil, både når vi i fællesskab skal nå i mål med at løse opgaverne, og når vi møder patienterne eller andre samarbejdspartnere.

Patientløfterne er:

 • Vi ser dig som et helt menneske
 • Vi har respekt for din tid
 • Vi giver dig tryghed og omsorg
 • Vi tilbyder dig præcis og personlig behandling
 • Vi sørger for sammenhæng i dit behandlingsforløb

​De fem sætninger er patienternes ord. Det er det, de siger, når vi spørger dem om, hvad der er vigtigt for dem. Ved at lade deres ord og de fem sætninger være en del af trekanten, tager vi patienterne med ind i vores inderste maskinrum. Og på den måde folder de fem sætninger ’patienten først’ ud og sætter retning for en række af de konkrete indsatser, vi skal arbejde med de kommende år.

Læs mere om patientløfterne.

Vores tre profiler danner rammen både om lokal stolthed og faglighed, men også om den stærke sammenhængskraft, der er på tværs. Ingen kan for alvor lykkes uden den anden. Tilsammen er de tre profiler en afgørende præmis for, at vi kan kalde os et supersygehus fordelt på flere matrikler.

De tre profiler er:

Vigtige rammebetingelser og redskaber, som også viser, hvad der skal til, for at vi kan lykkes. Der er både de helt grundlæggende, som en sund økonomi og kvalitetsstyring, men også nye områder som digitalisering, lederskab og innovation. Det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv, men at vi rækker ud. Det er afgørende, at vi har gode partnerskaber med kommuner og praktiserende læger. Men vi skal også udvikle os og samarbejde med nogle af dem, vi måske ikke har set så meget til før – eksempelvis private virksomheder og frivillige.

Rammerne er:

 • sund økonomi
 • digitalisering og kommunikation
 • kvalitet og resultatstyring
 • innovation
 • lederskab og råderum
 • uddannelse og forskning
 • patientsikkerhed og patientinddragelse
 • partnerskaber

Medarbejderne er fundamentet for det hele. Vi kan kun lykkes, hvis vi har de bedste medarbejdere. Den enkelte skal være dygtig, fagligt kompetent på sit område og engageret – men det allervigtigste er, at vi står sammen og spiller hinanden gode på tværs. Det at være og drive et sygehus er et holdspil.

APPFWU01V