Skip til primært indhold

Vision & værdier

På Sygehus Lillebælt sætter vi altid patienten først.

På Sygehus Lillebælt sætter vi patienten først

Vores målsætning og værdier er beskrevet i Trekanten, som man kan se herunder. Alle medarbejdere på sygehuset kender den, og den er med til at sætte retning og hjælpe os med at holde fokus. Trekanten er et stærkt sammenkog af, hvad og hvem Sygehus Lillebælt er, og hvor vi er på vej hen. Den er det pejlemærke, medarbejderne kan navigere efter i hverdagen, uanset hvilken rolle man spiller på sygehuset.

De værdier, vi arbejder ud fra, er:

R - resultater
O - ordentlighed
S - samarbejde
E - excellence

Sygehus Lillebælts værditrekant

Trekanten i tekst

Fokus: Patienten først

Vision: Sygehus Lillebælt - en rejse værd

Mission: Sammen tilbyder vi den bedste behandling til vores patienter og deres familier

Værdier: R-resultater O-ordentlighed S-samarbejde E-excellence

Strategier: Patientsikkerhed og patientinddragelse - Lederskab og råderum

Midler: Kvalitetsstyring og resultatstyring -  IT og kommunikation - Sund økonomi - Uddannelse og forskning - Partnerskaber

Fundament: Dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen skaber trivsel og forbedringer.

APPFWU01V