Skip til primært indhold

Vision & værdier

På Sygehus Lillebælt sætter vi altid patienten først.

På Sygehus Lillebælt sætter vi patienten først

Vores målsætning og værdier er beskrevet i Trekanten, som man kan se herunder. Alle medarbejdere på sygehuset kender den, og den er med til at sætte retning og hjælpe os med at holde fokus. Trekanten er et stærkt sammenkog af, hvad og hvem Sygehus Lillebælt er, og hvor vi er på vej hen. Den er det pejlemærke, medarbejderne kan navigere efter i hverdagen, uanset hvilken rolle man spiller på sygehuset.

De værdier, vi arbejder ud fra, er:

R - resultater
O - ordentlighed
S - samarbejde
E - excellence

Trekanten 2023

Trekanten udfoldet (tekstalternativ)

Trekanten har disse 6 niveauer:

Vores vigtigste pejlemærke og ledestjerne. Vi tager altid udgangspunkt i, hvad der er det bedste for patienten.

​Værdierne sætter konkrete ord og handlinger på, hvordan vi skal agere i vores daglige arbejde. Vi bringer værdierne i spil både når vi i fællesskab skal nå i mål med at løse opgaverne, og når vi møder patienterne eller andre samarbejdspartnere.

​De fem sætninger er patienternes ord. Det er det, de siger, når vi spørger dem om, hvad der er vigtigt for dem. Ved at lade deres ord og de fem sætninger være en del af trekanten, tager vi patienterne med ind vores inderste maskinrum. Og på den måde folder de fem sætninger ’patienten først’ ud og sætter retning for en række af de konkrete indsatser, vi skal arbejde med de kommende år.

Vores tre profiler danner rammen både om lokal stolthed og faglighed, men også om den stærke sammenhængskraft, der er på tværs. Ingen kan for alvor lykkes uden den anden. Tilsammen er de tre profiler en afgørende præmis for, at vi kan kalde os et supersygehus fordelt på flere matrikler.

Vigtige rammebetingelser og redskaber, som også viser, hvad der skal til, for at vi kan lykkes. Der er både de helt grundlæggende, som en sund økonomi og kvalitetsstyring, men også nye områder som digitalisering, lederskab og innovation. Det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv, men at vi rækker ud. Det er afgørende, at vi har gode partnerskaber med kommuner og praktiserende læger. Men vi skal også udvikle os og samarbejde med nogle af dem, vi måske ikke har set så meget til før – eksempelvis private virksomheder og frivillige.

Medarbejderne er fundamentet for det hele. Vi kan kun lykkes, hvis vi har de bedste medarbejdere. Den enkelte skal være dygtig, fagligt kompetent på sit område og engageret – men det allervigtigste er, at vi står sammen og spiller hinanden gode på tværs. Det at være og drive et sygehus er et holdspil.

APPFWU01V