Skip til primært indhold

Bestilling af blodprøvetagning i eget hjem, plejehjem mv.

Blodprøvetagning i eget hjem - vejledning til medarbejderne

Medarbejder på plejehjem eller hjemmesygeplejen:
pr. 01.06.2018 bestilles via Nexus.

Hvis du arbejder på plejehjem eller i hjemmesygeplejen, skal du bestille blodprøvetagning i eget hjem på borgeren via KMD Nexus. Se navigationssedlen (NS Bestilling af blodprøvetagning i eget hjem) på Herkules, på Nexus siden, under ”MedCom og kommunikation”

Hvis du arbejder på plejehjem eller i hjemmesygeplejen, bestiller du blodprøvetagning i eget hjem på borgeren via KMD Nexus.

Skemaet ”Bestilling af Blodprøvetagning i eget hjem” udfyldes og sendes via MedCom til SLB Biokemi og Immunologi (Vejle).

Hvis du arbejder på plejehjem eller i hjemmesygeplejen, bestiller du blodprøvetagning i eget hjem på borgeren via KMD Nexus.

Skemaet ”Bestilling af Blodprøvetagning i eget hjem” udfyldes og sendes via MedCom til SLB Biokemi og Immunologi (Kolding).

Hvis rekvirenten (lægen) eller medarbejderen vurderer, at der er behov for blodprøvetagning i eget hjem, kontaktes Biokemi og Immunologi, Kolding sygehus via en korrespondance, hvor der bruges skabelon med standard overskrift: Bestilling af blodprøvetagning i eget hjem.

Sygeplejerske eller assistent vurderer, om der er behov for, at der er en medarbejder eller pårørende tilstede under blodprøvetagningen. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at låse døren op, aftales det i korrespondancen, hvordan der sikres adgang til boligen. Der skal være sikker identifikation i form af id - armbånd eller lign., hvis borgeren ikke selv er i stand til at sikre identifikation.

Det er medarbejderens ansvar at planlægge besøget og informere borgeren.

Bestilling af blodprøvetagning - vejledning til bestillingssystemet

Login

Login er et fælles login for institution/område

Brugernavn: (udleveres af lederen)
Adgangskode: (udleveres af lederen)

I fanen 'Skift adgangskode', ændres adgangskode første gang du logger på.

Se alle formularer

Under fanen 'Dine formularer' kan du se hvilke formularer du har adgang til. Under fanen 'Arkiv' kan du se alle jeres bestillinger med statuskoder.

Opret bestilling

Når du er logget på kan du oprette en bestilling ved at klikke på 'NEW' i højre side.

Oplysninger om rekvirenten

Oplysningerne ligger i systemet og skal blot vælges via dropdown-pilene til høre i felterne. De korrekte oplysninger om Jer som rekvirent vil hermed blive tilknyttet (bestiller af prøvetagningen).

Oplysninger om patienten

Oplysningerne skal indtastes. De indtastede oplysninger overføres til bekræftelsesbreve og e-mail til både patienten og rekvirent (bestiller af prøvetagningen). 

I feltet "CPR"

skal du vælge om det er et dansk CPR-nr. eller et erstatnings CPR-nr.

I feltet "Boligtype" kan du vælge om det er:

Institution (prøvetagningsadressen er den samme, som rekvirentens (bestilleren af prøvetagningen) og der skal kun indtastes afdeling, lejligheds nr. mv.)

I eget hjem (prøvetagningsadressen er i patientens private hjem - skriv nøjagtig postadresse, så den kan findes af GPS)

Anden prøvetagningsadresse. Prøvetagningsadressen kan være et midlertidigt opholdssted, eller fx i et dagtilbud på institutionen) 

I feltet "Ønsket dag"

kan du vælge den dag du ønsker prøverne taget.  På Institutioner bør der primært ønskes prøvetagning på de faste dage, så kørselsomkostningerne minimeres.

Formularen skal være indsendt inden kl. 12.00 på sidste hverdagen før ønsket prøvetagning.

 

Oplysninger til brug ved prøvetagning

I feltet "Rekvirent" kan du vælge:

Egen læge, Sygehusafdeling eller Speciallæge.

Oplysningen bruges til at finde den korrekte blodprøverekvisition. Er der flere rekvisitioner til samme tidspunkt, tager vi alle rekvisitioner. Skriv gerne i bemærkninger, hvis du ved der er flere, fx til både sygehus og egen læge.

I felterne "Kontaktperson ved prøvetagningen" og "Tlf.nr. til SMS besked 1 time før ankomst"

vil vi gerne have oplysninger om hvem vi kan kontakte til hjælp ved prøvetagning samt evt. advisere med en SMS før vi kommer.

I feltet "Adgang til hjemmet"

ønskes oplysninger om der er åbent, om der er en kontaktperson, der skal tilkaldes, havedøren benyttes mv. 

I feltet "Bemærkninger"

kan du skrive alle de informationer du tænker er relevante i prøvetagningssituationen, fx "pt hører ikke så godt"  eller lignende der vedrører selve prøvetagningssituationen. 

Kvittering 

Du får en kvittering på skærmen når du har trykket på knappen "Indsend". Mangler du at udfylde et felt, får du en besked herom.

Den e-mail adresse som står i feltet, er den der er knyttet til Jeres Login.

Du kan ændre den til en ønsket e-mail, så kommer den samme kvittering som du ser på skærmen til denne mail.

Brug af Arkiv  

Vælg knappen "uden tekst" = Arkiv 

Du kan se Jeres aktive bestillinger med en tekst, der markerer, hvilket trin bestillingen er på i workflowet: Kontrol af PTB, PTB mangler, eller godkendt bestilling.

"Blodprøver og EKG" starter med at kontrollere, om der ligger en rekvisition til patienten. Er dette OK, går vi videre og behandler bestillingen og sender Jer en bekræftelse på prøvetagningen. Trin skifter til "Godkendt bestilling".

Mangler rekvisitionen, sender vi en e-mail om, at I skal kontakte læge / sygehus og få dem til at oprette en rekvisition. Trin skifter til "PTB mangler".

Aflys en bestilling

Klik på formularen.

I feltet "Skift statuskode til.", som du har øverst i formularen, er der en knap "Bestilling aflyst". Tryk på den og din bestilling aflyses.

Du kan aflyse en bestilling indtil kl. 12 seneste hverdag før prøvetagningen.

Spørgsmål i forbindelse med bestilling

Hverdage mellem kl. 07.30 og 13.00. Institutioner betjenes på faste dage, og patienter i eget hjem planlægges mest rationelt i forhold til institutionsbesøgene.

Bestillinger skal indsendes inden kl. 12.00. Prøver til mandag skal bestilles fredag før kl. 12.00.

Bestillingen kan aflyses via korrespondancen indtil kl. 12.00 på sidste hverdag før prøvetagningen.

Aflysning senere end 24 timer før kan ske telefonisk ved kontakt til Kolding Sygehus, Blodprøver og EKG, tlf. 76 36 27 74 og Vejle Sygehus tlf. 7940 6508. 

På hverdage behandler vi løbende de indsendte korrespondance. 

Vi kontrollerer, om der er oprettet en rekvisition.

Hvis rekvisition foreligger, fastlægger vi en prøvetagningsdato. Blodprøver og EKG sender bekræftelse med dato via lokationsnumre og patienten orienteres af kommunens personale eller evt. af rekvirenten.

Hvis rekvisitionen mangler, sender vi en korrespondance og beder Jer kontakte rekvirenten.

Der er mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner indgået en Rammeaftale om blodprøvetagning i eget hjem.
Som bilag til rammeaftalen findes en Standardaftale, som indgås med hver enkelt kommune, samt en Beregningsmodel for beregning af den aktuelle takst.

Link til blodprøvetagning i eget hjem, Region Syddanmark - herunder Rammeaftale, Standardaftale og Beregningsmodel

APPFWU01V