Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Hæmatologien, Vejle Sygehus

Hæmatologien modtager medicinske patienter >18 år til udredning og behandling.

Som praktiserende læge har du mulighed for, at rette henvendelse til en speciallæge, som står til rådighed for sparring, hvis du er i tvivl om du skal henvise en patient.

Kontakt: Hæmofonen på hverdage fra kl. 8.30-15.00: 79 40 69 03

Her kan du finde vejledninger indenfor hæmatologien.

  • Professor Overlæge, Torben Plesner
  • Specialeansvarlig overlæge Maja Hinge
  • Overlæge Michael Roost Clausen
  • Overlæge Selma Tojaga
  • Afdelingslæge Gabriela-Felicia Stein
  • Afdelingslæge Brian Iversen Schnack
  • Afdelingslæge Michael Thorsgaard

Praksiskonsulent

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Lokationsnummer: 5790000180981

Hæmatologien

Hæmatologisk Ambulatorium

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 35

Mere information:
Åbningstider: Kl. 8.00-15.00

Hæmatologisk Sengeafsnit

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 69 48

Mere information:
Der skal være ro på afsnittet fra 12.00-14.00 samt efter kl. 21.00.

APPFWU02V