Skip til primært indhold

Excellent sygepleje - en tænkehorisont

Udviklet i Onkologisk Afdeling

Definition på Excellent sygepleje med kernebegreber

Excellent sygepleje defineres som den gode, kloge og rigtige sundhedsfaglige handling, der afgøres i den konkrete situation og foregår i en gensidig tillidsfuld relation mellem patient og sygeplejerske. I udøvelsen af excellent sygepleje har sygeplejersken blik for patientens behov og livsfænomener. Sygeplejersken udviser autenticitet, sensitiv opmærksomhed og gør med mod netop det, som lige netop denne patient har brug for i forhold til at opleve velvære. Sagt på en anden måde foregår excellent sygepleje i mødet med patienten, og målet med excellent sygepleje er, at patienten oplever velvære. Patientens individuelle oplevelse af velvære er således styrende for sygeplejen og indebærer, at sygeplejersken er nærværende, har høj faglighed, handler personcentreret og etisk og har en tillidsfuld relation med patienten.

Excellent Sygepleje som tænkehorisont indeholder syv kernebegreber: velvære, relation, etik, person-centrering, faglighed, tillid og nærvær. Velvære er målet for sygeplejen, mens de seks øvrige kernebegreber er forudsætningerne for, at patienten kan opleve velvære. Samtlige seks forudsætninger er ligeværdige, vævet ind i hinanden og bør være tilstede i mødet med patienten, for at der er tale om excellent sygepleje.

APPFWU01V