Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Organ- og Plastikkirurgisk afdeling på Vejle Sygehus

I Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling udreder, plejer og behandler vi patienter med tarmkræft, brystkræft samt hud- og modermærkekræft

FMK bør være ajourført før henvisning.

Forløbskoordinator organkirurgi telefon 79 40 56 35
Forløbskoordinator mammakirurgi telefon 79 40 95 60
Forløbskoordinator plastikkirurgi telefon 79 40 56 38, tast 2

Fælles sekretariat: tlf. 79 40 56 00, tast 6
Cheflæge Hans Bjarke Rahr tlf. 79 40 56 03
Chefsygeplejerske Helle Gangelhof tlf. 79 40 56 06
Ledende lægesekretær Sandra Grib Christiansen tlf. 79 40 56 25

Øvrige kontaktnumre

B150 Organkirurgisk ambulatorium, tlf. 79 40 56 35
B150 Plastikkirurgisk ambulatorium, tlf. 79 40 56 38
B150 Mammaambulatoriet, tlf. 79 40 69 30
B130 Endoskopisk afsnit, tlf. 79 40 67 82
A260 Stomiambulatoriet (telefontid man, ons, tors ml 8-9) tlf. 79 40 56 34
A260 Sengeafsnit, tlf. 79 40 56 71 (hele døgnet)
A260 Sammedagsafsnit, tlf. 79 40 56 77
 

Email

organkirurgisk.afdeling@rsyd.dk 

Vejle Sygehus er specialsygehus for kræft. Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling er en specialafdeling for planlagt kræftkirurgi indenfor tarmkræft, brystkræft og hud- og modermærkekræft.

Afdelingen har regionsfunktion i mammakirurgi, herunder onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi.

Sammen med de øvrige specialer i det multidisciplinære team (onkologi, radiologi, patologi) danner afdelingen kernen i regionens Centre of Excellence for tarmkræft.

Regionens sekretariat for screening for tarmkræft er placeret i afdelingen, og det tilhørende laboratorium ligeledes på Vejle Sygehus.


ORGANKIRURGI

Henvisning til 48-timers/haste koloskopi ved udredning i pakkeforløb:

Send elektronisk henvisning til afdelingen med beskrivelse af patientens alarmsymptomer, co-morbiditet, medicinstatus (især blodfortyndende medicin), allergi samt privat telefonnummer. Patienten skal være informeret om, at vi ringer, og at det drejer sig om mistanke om kræft.
Ved spørgsmål om pakkeforløb, kontakt forløbskoordinator på telefon 79 40 56 49 mellem kl. 08-15.


TARMKRÆFTSCREENINGEN I REGION SYDDANMARK

Læs her om tarmkræftscreeningen på Region Syddanmarks hjemmeside
Kontaktperson: Driftsansvarlig sygeplejerske Poul Clausen.
Telefon 79 40 67 85


MAMMAKIRURGI

Henvisning til pakkeforløb sendes til enten Mammaambulatoriet eller Mammografiafsnittet afhængig af nedenstående kriterier:

Patienter MED begrundet mistanke om mammacancer:
Følgende patienter visiteres til Mammaambulatoriet (mammakirurger) via Organ- og Plastikkirurgisk afdeling:
- kvinder <25 år
- mænd, uanset alder

Følgende patienter visiteres til Mammografiafsnittet via Røntgenafdelingen mhp. billeddiagnostik:
- kvinder på >25 år


Patienter UDEN begrundet mistanke om mammacancer:
Følgende patienter visiteres til Mammaambulatoriet (Mammakirurg) via Organ- og Plastikkirurgisk afdeling:
- kvinder <30 og >75 år
alle kvinder med klinisk tegn til infektion
mænd, uanset alder

Følgende patienter visiteres til Mammografiafsnittet via Røntgenafdelingen mhp. billeddiagnostik:
- kvinder på 30-75 år med palpatorisk benigne forandringer
- kvinder på 30–75 år uden palpationsfund eller objektive tegn i øvrigt.

Send elektronisk henvisning til afdelingen med beskrivelse af patientens alarmsymptomer, co-morbiditet, medicinstatus (især blodfortyndende medicin) samt patientens telefonnummer. Patienten skal være informeret om, at det drejer sig om mistanke om kræft. Ved spørgsmål om pakkepatienter kontakt forløbskoordinator på telefon 79 40 95 60 mellem kl. 08-15.


PLASTIKKIRURGI

Udredning og behandling af malignt melanom samt anden hudcancere
Primær og sekundær brystrekonstruktion
Andre plastikkirurgiske problemstillinger
Henvisning af pakkepatienter (malignt melanom)
Send elektronisk henvisning til afdelingen med beskrivelse af patientens symptomer, co-morbiditet, medicinstatus (især blodfortyndende medicin) samt privat telefonnummer. Lægerne visiterer den efterfølgende hverdag og der tages kontakt til patienten indenfor 2 døgn med tid til undersøgelse eller operation. Patienten skal være informeret om, at det drejer sig om mistanke om kræft.

Plastikkirurgisk ambulatorium bemandes alle hverdage med speciallæger eller yngre læger. Her ses nyhenviste til forundersøgelse og evt. visitation til operation. Tillige foretages cancer-kontroller og postoperative kontroller.

En gang ugentligt afholdes Hudkræft MDT for patienter henvist med hudkræft, hvor der udover en plastikkirurg deltager speciallæger fra andre specialer, blandt andet kræft- og øjenafdelingen, så man sammen kan vurdere behandlingsmuligheder.

Ved spørgsmål om pakkepatienter kontakt plastikkirurgisk forløbskoordinator, telefon 79 40 56 38 mellem kl. 08-15.

 

AMBULANTE TILBUD

Afdelingens ambulante funktioner omfatter mave-tarmkirurgi, brystkirurgi og plastikkirurgi. Alle tre sektioner har almindelige ambulatorier og ambulante undersøgelser og kirurgi. For mave-tarmkirurgien omfatter funktionen hovedsagelig udredning og behandling af kræft, men der er også en betydelig ambulant aktivitet indenfor proktologi, bl.a. hæmorroider, fistler og funktionelle forstyrrelser. Afdelingen foretager omrent 7.000 skopier om året, næsten udelukkende nedre skopi. Patienter til undersøgelse og behandling for galdesten, hernier, lipomer, pilonidalcyster osv., og til ambulant gastroskopi, henvises til afdelingen i Kolding.
OBS! Kombinationen gastro-koloskopi pga. anæmi i pakkeforløb for tarmkræft foretages fortsat i Vejle.
Stomiambulatorium
Sårkontrol

Der er adgang til en del af afdelingens faglige retningslinjer og instrukser på sygehusets hjemmeside via eksternt Infonet: http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/ 

Overlæger og afdelingslæger med speciale (og særlige ansvars- og interesseområder):

ORGANKIRURGI:

Cheflæge Hans Bjarke Rahr (forskning, robot, screening, tarmkræft, analcancer)
Overlæge Flemming Hansen Dall (coloncancer, robot, uddannelse, palliativ kirurgi)
Overlæge Bodil Majgaard (rectumcancer, TaTME, avanceret endoskopi, inflammatorisk tarmsygdom)
Overlæge Flemming Bech-Knudsen (rectumcancer, TaTME, inflammatorisk tarmsygdom)
Overlæge Lars Bundgaard (coloncancer, robot, DCCG, proktologi, analcancer)
Overlæge Ole Hebo (avanceret endoskopi)
Overlæge Mikkel Sjöström (avanceret endoskopi)
Overlæge Jesper Andersen (coloncancer, robot)
Overlæge Pernille Øehlenschlager Larsen (rectumcancer, robot, inflammatorisk tarmsygdom)
Overlæge Jens Christian Riis Jørgensen, overlæge Vagn Berg (konsulent ved kikkertundersøgelser)


PLASTIKKIRURGI:

Konst. ledende overlæge Mette Wanscher Kjærskov (hudkræft og melanom)
Overlæge Jens Martin Heje 
Afdelingslæge Bekka Christensen (brystkirurgi, forskning)


MAMMAKIRURGI:

Ledende overlæge Christina Kjær 
Overlæge Pernille Zeuthen
Overlæge Radu Vasilescu
Afdelingslæge Bekka Christensen

Afdelingsledelsen

Portræt af chefsygeplejerske Helle Gangelhof

Helle Gangelhof

Chefsygeplejerske

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


79 40 56 06 Sikker e-mail, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle
Portræt af cheflæge Hans Rahr

Hans B. Rahr

Cheflæge, professor, dr. med.

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


79 40 56 03 Sikker e-mail, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle

Sofie Riber

Praksiskonsulent


Organ- og Plastikkirurgisk afdeling
Vejle Sygehus
Beriderbakken 4
7100 Vejle
Telefon 79 40 56 00

Organkirurgi: 5790000181346
Plastikkirurgi: 5790000188444

APPFWU01V