Skip til primært indhold

Radiografuddannelsen

relevante oplysninger om radiografuddannelsen

Nuklearmedicinsk Afdeling deltager i den praktiske del af uddannelsen af radiografer, i samarbejde med UCL, Odense.

De studerende kommer i 6. semester, og desuden kommer 4. semester studerende i et kort ophold.

Under opholdet foregår læring både ved hjælp af sidemandsoplæring, tværprofessionelt samarbejde, gruppearbejde, deltagelse og udførelse af patientundersøgelser, selvstudie, refleksion og dialogbaseret undervisning.

I afdelingen er en bioanalytikerunderviser, som fortrinsvis tager sig af den overordnede planlægning og teori undervisning, samt 2 kliniske vejledere, som har kontakten til de studerende vedrørende den praktiske del under opholdet.

For uddannelsens opbygning, indhold mv. henvises til Radiografuddannelsen ved VIA University College Lillebælt, Odense. 

Læs om radiografuddannelsen i Odense

 

 

APPFWU01V