Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om reumatologien, Vejle Sygehus

Reumatologien modtager medicinske patienter >18 år til vurdering, udredning og behandling.

I reumatologien har praktiserende læger mulighed for, at rette henvendelse til en speciallæge.

  • Reumarøret (kl. 8.30-15.00): 79 40 99 45 - Må kun bruges af praktiserende læge

Det er også muligt, at ringe til vores sekretær: 79 40 63 40

Reumatologen modtager henvisninger vedrørende:

  • Inflammatorisk reumatologisk lidelse, herunder Reumatoid Artrit og Morbus Bechterew.
  • 1 leds-problematik mhp. UL og evt. injektion.

Før henvisning bør det overvejes om patienten skal have lavet relevant røntgen undersøgelser og biokemi samt anførsel af hævede/ømme led.

Her kan du finde vejledningerne indenfor reumatologien:

Patienter med PM (polymyalgi) og AT (arteritis temporalis) som har kunnet trappe ned i Prednisolon under 10 mg uden recidiv, kan forventes afsluttet med plan til videre udtrapning hos praktiserende læge.

  • Specialeansvarlig Overlæge Tine Lottenburger
  • Overlæge Niels Lomborg
  • Afdelingslæge Myriam Liz Grana
  • Afdelingslæge Niels Jakob Kock
  • Afdelingslæge Caroline Marie Andresen
  • Afdelingslæge Tina Heyckendorff-Diebold

Praksiskonsulent

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Lokationsnummer: 5790000180981

Reumatologien

Reumatologisk Ambulatorium

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 40

Mere information:
Åbningstider: Kl. 8.00-15.00

APPFWU01V