Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

Her ses et udsnit af afdelingens igangværende forskningsprojekter.

SENSE-studiet (Is arthroplaSty bEtter than interNal fixation in the undiSplaced femoral nEck fracture?) er et nationalt multicenter lodtrækningsstudie, hvor vi sammenligninger osteosyntese vs. hemialloplastik på udislocerede collum femoris frakturer på patienter over 65 år. 

Projektansvarlig, Bjarke Viberg, har fået bevilget støtte til projektet bl.a. via en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 2.6 millioner kroner. 

Projektansvarlig: Bjarke Viberg, ph.d., lektor, afdelingslæge, forskningsleder. 

SHAFT (Scandinavian Humeral diAphysial Fracture Trial) er et ph.d. studie, som starter januar 2022.

Formålet med studiet er at sammenligne kirurgisk vs. ikke-kirurgisk behandling af humerusfrakturer på patienter på henholdsvis 18 - 64 år og 65+ år.

Projektansvarlig: Dennis Karimi, læge, ph.d. studerende.

Akilles-studiet er et lodtrækningsstudie, hvor patienter mellem 18 - 65 år randomiseres til en af tre behandlingsmuligheder. 

Studiet udgår fra Regionshospitalet i Viborg. 

Et lodtrækningsstudie, hvor patienter over 18 år med hælspore randomiseres til operativ eller ikke-operativ behandling af hælspore.  

Projektansvarlig: Stefan Møller, fysioterapeut

Lodtrækningsstudie, hvor patienter mellem 18 - 75 år med olecranonfraktur randomiseres til enten osetosyntese med suturfiksation eller operation med k-tråde og tensionband.

Projektansvarlig Kolding: Mette Grøndahl Rosenstand. 

APPFWU02V