Skip til primært indhold

Rygmedicinsk Forskning - SpineData og MiRD databaserne

Her kan du læse om patientbehandlingsdatabaserne SpineData og MiRD

Patientbehandlingsdatabase

SpineData er en PRO-database*, der i perioden 2009-2021 er anvendt blandt patienter henvist til primær undersøgelse i Rygmedicinsk regi, Rygcenter Syddanmark. Patienter udfylder spørgeskemaer inden den første undersøgelse på Rygcenteret og data anvendes i aggregeret form som led i undersøgelsen. Klinikkerne får igennem den elektroniske patientjournal adgang til en systematisk oversigt over patientens samlede symptomprofil. SpineData er fra juni 2021 overgået til en anden PRO-database ved navnet Mine Rygdata, forkortet MiRD. MiRD har helt samme formål  og er en revurderet version af SpineData.

Baseline spørgeskemaer indeholder bl.a. European Quality of life – 5 Dimensions (EQ5D), Oswestry Disability Index (ODI), Neck Disability Index (NDI), Zürich Claudication Questionnaire (ZCQ), General Self-Efficacy Scale (GSE).

Der udarbejdes årligt en rapport, som indeholder oversigter på svarprocenten af spørgeskemaerne, kompletheden af data og en beskrivelse af patientpopulationen. 

Har du indgået en databehandleraftale med Rygcenter Syddanmark og ønsker et udtræk fra SpineData- og/eller MiRD-databasen kan ansøgningsskemaet rekvireres hos datamanager, Natalie Hong Siu Chang.

Har du spørgsmål vedrørende SpineData eller MiRD er du velkommen til at tage kontakt.


*Patient Rapporterede Oplysninger

Kontaktoplysninger

Rygmedicinsk Forskning


76 36 13 85

Natalie Hong Siu Chang

Datamanager

Rygmedicinsk Forskning


63484414
APPFWU01V