Skip til primært indhold

Forskning og udvikling

Ganske kort om forskningen, som afdelingen deltager i

Forskning og udvikling

Klinisk Patologi, Vejle Sygehus er en forskningsaktiv enhed, både i kraft af forskning inden for det patoanatomiske speciale og i henseende til samarbejder med en række lokale og eksterne forskere og forskningsenheder.
Forskning anses som en kerneydelse, og er en integreret funktion i afdelingens vidtfavnende funktionsområder.
Forskningen er organiseret under Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Der samarbejdes lokalt med de fokuserede forskergrupper inden for Institut for Regional Sundhedsforskning.

APPFWU01V