Skip til primært indhold

Forskningsstrategi 2019-2024

Forskningsstrategien for Anæstesiologisk Afdeling, Vejle-Middelfart

Forskningsstrategi 2019-2024, Anæstesiologisk Afdeling Vejle-Middelfart

Anæstesiologisk Afdeling, Vejle-Middelfart ønsker i løbet af den næste femårige periode, at videreudbygge det forskningsmiljø, der er grundlagt i perioden 2013-2018.

Målene for perioden er

 • at afdelingens forskning har et internationalt omdømme
 • at afdelingen er med til at løfte faglig kvalitet på fokuserede faglige områder og skabe evidens
 • at der etableres en skarpere profil vedr. forskningsområder
 • at fremme en forskningskultur i afdelingen, så alle personalegrupper anser forskning som en del af afdelingens arbejde

Forskningsstrategien for Anæstesiologisk afdeling Vejle og Middelfart knytter til Region Syddanmarks forskningsstrategi fra 2019: ”Strategi for Sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten” og Sygehus Lillebælts forskningsstrategi: ”Forskningsstrategi 2016-2020 – forskning for og med patienterne”. 

Når Sygehus Lillebælts forskningsstrategi for 2020-2025 foreligger, vil denne strategi evt. blive justeret.

Patient og pårørende inddragelse

Ved alle projekter overvejes om og hvordan patient og/eller pårørende kan involveres fra idefase, via dataindsamling til evaluering og implementering af resultater. 

Produktion

Målene for videnskabelig produktion monitoreres løbende og omfatter:

 • Publication af 10 peer-reviewed artikler pr. år, hvor mindst en fra afdelingen er hovedforfatter, sidste forfatter eller medforfatter
 • Indsendelse af 8 abstrakts til nationale/internationale kongresser pr. år
 • Alle introlæger tilbydes deltagelse i større eller mindre forskningsprojekter alt efter udbud og interesse
 • Alle hoveduddannelseslæger bliver introduceret til at starte kvalificeret forskningsprojekter

Afdelingen bevæger sig fra meget spredt forskning til mere fokuserede områder, der forventes at omfatte

 • Gastric Ultralyd
 • bredt omkring smerter:  markører i spinalvæske, postoperative smerter, kroniske smertepatienter
 • end-of-life problemstillinger
 • abstinensbehandling
 • fibromyalgi
 • patientovergange mellem forskellige afsnit eller afdelinger
 • pårørende
 • højdosis steroid til ortopædkirurgiske patienter

Derudover vil der være plads til andre relevante forsknings- og udviklingsprojekter.
Afdelingen forventes derudover at deltage i nationale og internationale projekter.
Alle personalegrupper deltager i forskning, og der anvendes både kvantitative og kvalitative metoder.

Forskningspersoner

Der er løbende 1-2 ph.d. studerende i afdelingen og op til 4 kandidatspecialestuderende pr. år.

Mål pr. 2021:
1-2 forskningslektorer
1 undervisningslektorer

Mål før 2024:
1 professor
1 forskningslektor
1 undervisningslektor
1 projektsygeplejerske i relevant omfang
Forskningssekretær bistand i relevant omfang

Samarbejdspartnere/repræsentation

CRIC (Centre for Research in Intensive Care)/professor Anders Perner
Lundbeckfonden
Ethics Section, ESICM (European Society of Intensive Care Medicine)
Øvrige afdelinger, Vejle Sygehus
Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus
Smertecenter ved OUH
Rigshospitalet
De Videnskabsetiske Komiteer, Region Syddanmark
NOFI (Nordic Association for Intensive Care Nursing Research)

Finansiering

Der stiles mod, at der anvendes op til 3 % af afdelingens budget på udvikling og forskning. Heraf arbejdes på, at 2 % kommer fra ekstern finansiering. Dette sker gennem øget fokus på fondsansøgninger, dels til kongresdeltagelse og dels til projekter.  Ved fondsansøgninger til projekter kan der hentes ekstern hjælp fra Bettina Mølri Knudsen, SLB.

Forskningsudvalget

Cheflæge, chefsygeplejerske Susanne Bøgeholt Kloster, overlæge Pawel Berezowicz, klinisk sygeplejespecialist, overlæge Nick Phaff Steen, overlæge Stine Kähler, fysioterapeut Daniel Broholm og professor Hanne Irene Jensen

APPFWU01V