Skip til primært indhold

Forskning

Organkirurgi Kolding Sygehus

Forskningsstrategi 2022 -2026

Organkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus, ønsker i løbet af perioden 2022-2026 at få opbygget en velfungerende og aktiv forskningsenhed.


Mål

 • At udvikle en forskningskultur, der fremmer forskning blandt alle personale grupper.
 • At have mindst 1-2 kliniske medarbejdere, der er aktive forskere, evt. i form af et klinisk lektorat. (Mindst 20% af arbejdstiden bruges på forskning, ph.d. studerende medregnes ikke).
 • At udvikle en kultur i afdelingen, der løfter den faglige kvalitet og skaber evidens for behandlingen og plejen af patienterne.
 • At afdelingens behandlingsvejledninger (instrukser) er opdaterede med nyeste viden og evidens.
 • Indenfor perioden af SLB aktuelle forskningsstrategi, skal afdelingen have lavet en oversigtsartikel indenfor evidensbaseret strategi, og/eller have deltaget i et afprøvningsstudie af en ny teknologi eller behandlingsform.


Inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende

Ved alle projekter overvejes det, hvilke af afdelingens medarbejdere (uanset faggruppe) og hvordan patienter og/eller pårørende kan involveres i idefasen og udviklingen af projekter via inputs, feedback og implementering af resultater.

Der oprettes en e-mail adresse, som medarbejdere, patienter og pårørende kan sende forslag til på relevante emner, som kan udvikles til reelle forskningsspørgsmål.


Produktion

Målene for den videnskabelige produktion i afdelingen monitoreres løbende:

 • Produktion skal i løbet af de kommende år øges, og der stiles mod, at der årlig
  • Præsenteres 2 projekter på internationale kongresser
  • Præsenteres 2 projekter til Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde
  • Kontinuerligt er mindst 2 aktive ph.d. studerende
 • Der stiles mod øget fokus på patient relaterede outcomes i projekterne.


Samarbejdspartnere/samarbejdsklynge

Afdelingen stiler mod at samarbejde med andre afdelinger på SLB (Kolding og Vejle), samt også udvikle regionale, nationale og internationale samarbejdsrelationer.

 

Finansering  

Der stiles mod, at 2% af driftsbudgettet bruges til forskning inden 2023, og mindst 3% inden 2029.
Der skal være fokus på at indhente så meget ekstern finansiering som muligt, i form af fondsansøgninger og ansøgninger til SLB´s forskning pulje.

APPFWU01V