Skip til primært indhold

Samarbejde om sundhedsløsninger

Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park samarbejder om at skabe nye, innovative sundhedsløsninger til gavn for patienter.

Sygehus Lillebælt og innovationsparken DANDY Business Park i Vejle er gået sammen om at etablere et fælles udviklingsmiljø, hvor nye, innovative sundhedsløsninger kan blive skabt og udviklet.

Samarbejdet har fokus på behov, gode idéer og løsninger, der skal skabe en endnu bedre behandling og pleje af patienter. Kernen i samarbejdet er en række møder – typisk én gang i kvartalet - mellem repræsentanter fra sygehuset og forskellige, relevante private aktører. Her vil idéerne blive konkretiseret og drøftet i detaljer.

Møderne er enten temadage - med temaer som for eksempel ’pårørende’, ’klima og miljø’ og ’teknologi/data.’ På de møder vil deltagerne diskutere forbedringer af eksisterende løsninger, men også i fællesskab finde helt nye konkrete, sundhedsfaglige samarbejdspotentialer til gavn for patienterne. Eller også vil møderne være særlige ’pitch-møder’, hvor virksomheder og medarbejdere fra SLB har mulighed for at præsentere deres bud på idéer, produkter og services over for repræsentanter fra sygehuset og Dandy business park.

Når Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park sammen har defineret ønsker og forslag til nye tiltag eller projekter, fortsætter arbejdet - helt konkret - i kreative innovationsmiljøer, hvor idéerne kan vokse, testes og udformes.

DANDY Business Park, der består af 8 erhvervshuse, 200 virksomheder og i alt 1100 ansatte, tilbyder i den forbindelse faciliteter og viden til at sikre modning og afprøvning af idéerne i såkaldte ’fast-track’-forløb og i ’living labs’.

Mødedatoer

Samarbejdet bliver officielt lanceret den 23. oktober 2023.

Møder i 2024

Pitch-dag – 10. januar – kl. 13.30-16.30
Temadag – 11. marts – tidspunkt kommer senere
Pitch-dag – 22. april – tidspunkt kommer senere
Temadag – 28. maj – tidspunkt kommer senere
Pitch-dag – 19. august – tidspunkt kommer senere
Temadag – 23. september – tidspunkt kommer senere
Pitch-dag – 4. november – tidspunkt kommer senere
Temadag-dag – 3. december – tidspunkt kommer senere

Alle virksomheder og personer med viden og konkrete idéer, produkter eller services, der kan være med til at forbedre sundhedsydelserne, er velkomne til at henvende sig for at deltage i møderne. For at komme i betragtning til en deltagelse, skal man sende følgende materiale senest 6 uger før mødedatoen:

En kort video (gerne mobilvideo) på maks. 2 minutter, hvor I fortæller om idéen og fortæller, hvordan, I mener, det kan styrke sundhedsydelserne. Fortæl også hvilket potentiale, I ser, i idéen – og hvad I ønsker at få hjælp til fra DANDY Business Park og/eller Sygehus Lillebælt.

Derudover skal I vedlægge et kort firma-CV og en produkt/servicebeskrivelse ved at bruge skabelonen som I finder på DANDY Business Parks hjemmeside: Sundhedsinnovation - Dandy Business Park

Send materialet til følgende adresse: health@dandybusinesspark.dk 

På baggrund af det tilsendte materiale præ-screener vi henvendelserne og giver en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding inden for en måned. Hvis vi vurderer, at idéen er egnet til et pitch på et møde, afholder I et formøde med DANDY Business Park for at afstemme præsentation.

I får mulighed for at præsentere idéen på det førstkommende pitch-møde derefter, og hvis det har interesse for alle parter, lægger vi sammen en plan for det videre samarbejde.


APPFWU02V