Skip til primært indhold

Hjælp til fælles beslutningstagning

Center for Fælles Beslutningstagning har mange års ekspertise inden for implementering af fælles beslutningstagning i hele Danmark. Vi tilbyder kurser, professionel sparring og konkrete værktøjer, der kan støtte jeres afdeling i forståelsen og implementeringen af fælles beslutningstagning.

At implementere fælles beslutningstagning er en kompleks opgave og en kulturforandring, der tager tid. Med vores erfarne team og de rette metoder kan denne udfordrende transformation blive mere håndterbar. Med de rigtige greb, kan den svære forandring gøres mere simpel, og nogle af de største barrierer i implementeringen af fælles beslutningstagning nedbrydes. Dette involverer ikke blot individuelle ændringer blandt sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende, men også organisatoriske og overordnede forandringer inden for sundhedsvæsenet.

Center for Fælles Beslutningstagning er et videns- og forskningscenter, der siden oprettelsen i 2014 har forsket i samt indsamlet viden og erfaring i implementering af fælles beslutningstagning. Derudover, har vi forsket i, udviklet og testet beslutningsstøtteværktøjer. På baggrund af dette, har vi i samarbejde med Designskolen Kolding udviklet det generiske beslutningsstøtteværktøj - BESLUTNINGSHJÆLPER™.

Siden 2019 har vi arbejdet målrettet på at udbrede fælles beslutningstagning til alle sygehusenheder i Region Syddanmark. Denne erfaring har givet os unikke indsigter og kompetencer til at styrke færdighederne inden for fælles beslutningstagning og støtte lokale implementeringsprocesser.

Vi deler også vores ekspertise uden for Region Syddanmark ved at støtte og rådgive implementeringen af fælles beslutningstagning. Nedenfor kan du se, hvad vi tilbyder af støtte og rådgivning.

Vi er dedikerede til at gøre kompleksiteten af implementeringen af fælles beslutningstagning mere håndterbar og understøtte jer på rejsen mod en mere patientcentreret og værdiskabende sundhedspraksis.

Kontakt os og få hjælp af vores specialister

Center for Fælles Beslutningstagning


APPFWU01V