Skip til primært indhold

Krop & Kræft

Krop & Kræft er et træningstilbud til kræftpatienter, der er i kemoterapi.

Tilmelding og henvisning 

Lægen på Onkologisk Afdeling vurderer om tilbuddet er relevant for dig.

Fysioterapeuter 

Fysioterapeuter Ann Birgit Hansen og Lisa Østergård står for træningen.

Ved udveksling med personfølsomme data som navn og cpr-nummer, da opfordre vi til sikker e-mail 

Tid og sted

Træningen er tilrettelagt i et tværfagligt samarbejde mellem Onkologisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapi. Træningen foregår i lokaler i Kræftpatienternes hus på Beriderbakken 9, ved Vejle Sygehus under vejledning af en fysioterapeut og en sygeplejerske.  

Forløb

Træningen foregår 4 gange ugentligt over 6 uger på et lukket hold med op til 8 personer. Der er opstart 7 gange årligt.

Træningen tilpasses dig og består af styrke- og konditionstræning, afslapning, massage og kropsbevidsthed.

Undersøgelser har vist, at fysisk træning i forbindelse med kemoterapi kan:

  • mindske bivirkninger under kemoterapi - herunder træthed, smerter m.m.
  • øge kondition og muskelstyrke
  • fremme trivsel og velbefindende
  • gavne sundhed generelt, f.eks. hjerte, kredsløb og blodtryk

Pris og transport

Krop & kræft er gratis. Du skal selv sørge for din transport. 

Yderligere information

Link til yderligere information om Krop & Kræft er her under Tilbud til dig som patient

Kontaktperson

Ann Birgit Hansen

Fysioterapeut

Fysio- og Ergoterapi, Vejle Sygehus


79 40 61 51

Lisa Østergaard

Fysioterapeut

Fysio- og Ergoterapi, Vejle Sygehus


79 40 61 51
APPFWU01V