Skip til primært indhold

Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Afdelingen er en del af de centrale stabe.

I Økonomi- og Planlægningsafdelingen løser vi flg. opgaver:

Økonomi

 • Bogholderi
 • Budget, regnskab og opfølgning
 • Afregning transport
 • Økonomisk analyse
 • Indkøb og rejser

Planlægning

 • Analyse, benchmarking og tilpasning af drift og kapacitet
 • Overvågning af behandlingsgaranti og patientgrupper
 • Tværgående specialeplanlægning
 • Kommunesamarbejde
 • Udmøntning af Akutreform, rokader mv.
 • Forskning som strategisk indsatsområde
    
Økonomi- og Planlægningschef Carina Brinch Rasmussen

Carina Brinch Rasmussen

Økonomi- og Planlægningschef

Økonomi og Planlægningsafdelingen


23 37 80 64 Sikker post, Økonomi & Planlægning, Sygehus Lillebælt
APPFWU01V