Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Klinisk Patologi

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Klinisk Patologi

Sekretariatet: 79 40 65 81
Screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft: 79 40 65 81

Bestilling af utensilier
Rekvirering af prøvetagnings- og forsendelsesmateriale, Klinisk Patologi

Gode råd ved prøvetagning

 • Det er vigtigt, at der er udført en sikker patientidentifikation før prøvetagning. Dette er rekvirentens ansvar.
 • Prøven skal mærkes med fyldestgørende patientdata (navn og CPR-nummer).
 • Både store og små vævsprøver lægges i neutral buffet formalin.
 • Beholderen skal være så stor, at vævet kan flyde frit og være helt dækket af neutral buffet formalin under transport.
 • Beholderen skal lukkes fuldstændig tæt.
 • Ved udskrab og biopsier fyldes beholderen med neutral buffet formalin og vendes et par gange.
 • Hud- og slimhindebiopsier med henblik på immunfluorescens undersøgelser fremsendes i Histocon.

Rekvisition

 • Det er rekvirentens ansvar, at prøven rekvireres korrekt.
 • Alle prøver skal være ledsaget af en korrekt udfyldt web-rekvisition (EDI-rekvisition). Ved manglede EDI-rekvisition benyttes prøvetagningsblanket (PTB), hvis denne er medsendt.
 • Ved prøver uden hverken EDI-rekvisition eller PTB sendes prøven retur til rekvirenten. 
 • EDI-rekvisitionen skal påføres korrekt patientdata (navn og CPR-nummer) samt være med fyldestgørende kliniske informationer og prioritet.
 • Etiketten (EDI-stregkode) skal påsættes lodret på forsendelsesglasset.

Besvarelse

 • Vi sender kopisvar, hvis der er oplyst SKS-kode eller ydernummer på svarmodtager.

Bestilling af utensilier
Vi henstiller venligst til, at der kun bestilles hjem i mindre portioner (f.eks. 25 stk. ad gangen).
Rekvirering af prøvetagnings- og forsendelsesmateriale, Klinisk Patologi

Gode råd ved prøvetagning

 • Spartel og børste afrystes omhyggeligt i fikseringsvæsken i beholderen for at få opsamlet så mange celler som muligt.
 • Undgå blodtilblanding ved prøvetagning, da det oftest forringer prøvekvaliteten.
 • Eksplorationscreme skal så vidt muligt undgås, især på toppen af speculum, da det nedsætter prøvekvaliteten. 

Rekvisition

 • Det er rekvirentens ansvar, at prøven rekvireres korrekt.
 • Web-rekvisition (EDI-rekvisition) skal påføres korrekt patientdata (navn og CPR-nummer) samt være fyldestgørende med kliniske oplysninger (f.eks. plet-, postcoital-, postmenopausal blødning).
 • Hvert forsendelsesglas mærket med en WebReq-label skannes ind i rekvisitionsmodulet. Vær opmærksom på at hele CPR-nummeret (og dermed stregkoden) er intakt.
 • Etiketten (EDI-stregkoden) skal påsættes vandret på forsendelsesglasset.

Besvarelse

 • Vi sender kopisvar, hvis der er oplyst SKS-kode eller ydernummer på svarmodtager.

 

 

Praksiskonsulent

Christina Hammer Laursen

Praksiskonsulent


61 37 03 90

Åbningstider
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00
Weekender og helligdage lukket

Lokationsnummer edi: 5790000181216
E-mail: klinisk.patologi@rsyd.dk

Telefonnumre til sekretariatet: 79 40 65 81

Adresse:
Vejle Sygehus
Patologi, L120
Beriderbakken 4
7100 Vejle

 

På afdelingen Klinisk Patologi, Vejle udføres obduktion (lægevidenskabelig obduktion) på lægelig indikation, det vil sige, når der er lægefaglig begrundelse for undersøgelsen.

Rekvirerende læge har pligt til at indhente samtykke fra pårørende forud for rekvisition af obduktionen. Pårørende kan i nogle tilfælde have ønske om obduktion, men har ikke egentligt retskrav herpå.

Se mere på Ligsyn og obduktion - Styrelsen for Patientsikkerhed

Praktiske forhold:
Rekvirering:
Obduktionen rekvireres ved telefonisk kontakt til Klinisk Patologi, Vejle Sygehus, på tlf.79 40 65 81.
Inden henvendelsen skal rekvirerende læge afklare, om der er indikation for retslægeligt ligsyn eller regionsobduktion, se nedenstående.

Der skal udfyldes en begæring af hospitalsobduktion, som findes her: Begæring af hospitalsobduktion. Klinisk oplæg skal så vidt muligt indeholde oplysninger om omstændigheder ved dødens indtræffende, kendte sygdomme og behandling herfor og eventuelt forløb forud for dødens indtræffende. Begæringen sendes til Klinisk Patologi via sikker e-mail for ikke offentlige virksomheder. Log på din digitale postkasse via Virk.
Har du ikke adgang til Virk, sendes begæringen i underskrevet papirudgave i lukket kuvert (sammen med kopi af dødsattest) til : Sekretariatet, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus og gerne sammen med øvrige prøver fra praksis.

Hospitalsobduktion inkl. transporten til Vejle sygehus er omfattet af sygesikringen og skal ikke betales af rekvirenten eller pårørende.

Transport af afdøde til Vejle Sygehus:
Kontakt gerne kapellet på telefon 79 40 52 35 for at aftale nærmere.

Obduktionssvar:
Den endelige obduktionsbeskrivelse sendes elektronisk til rekvirerende læge, på samme måde som øvrige patologisvar. Der må påregnes svartid på op til 4 uger.

Andre typer af obduktioner
Andre typer af obduktioner (retslægelig- og regionsobduktion) foretages på et retsmedicinsk institut.

Retslægelig obduktion
Hvis lægen vurderer, at der er tale om et pludseligt og uventet dødsfald eller andre særlige omstændigheder som beskrevet i Sundhedsloven §179, skal politiet altid kontaktes.

Se mere på Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v.

Regionsobduktion
Hvis der er tale om pludseligt og uventet dødsfald (ikke betinget af kronisk, dysreguleret sygdom), og politiet ikke ønsker en retslægelig obduktion, kan lægen anmode om en regionsobduktion. En sådan obduktion kan være essentiel i forhold til at finde en sandsynlig årsag til pludselig død. Forskning på området har vist, at størstedelen af alle yngre, pludselig uventede dødsfald skyldes hjertekar- og andre hjertesygdomme, herunder kardiomyopatier, hvoraf en del kan være arvelige. Regionsobduktion forudsætter informeret samtykke fra pårørende, og nærmeste pårørende skal være enige om ønsket om obduktion og genetisk udredning.

Indikation for regionsobduktion ved pludseligt uventet dødsfald:
afdøde er under 50 år
afdøde er over 50 år, kan regionsobduktion i nogle tilfælde alligevel være indiceret.

Ved tvivl om indikation for regionsobduktion kan regionsvisitator, overlæge på Hjertemedicinsk afdeling B, OUH, Finn Lund Henriksen kontaktes på tlf. 29 67 97 22. Regionsvisitator træffer den endelige beslutning om regionsobduktion. Regionsvisitator vil ligeledes kontakte nærmeste pårørende.

Se mere på Behandlingsvejledning | Arvelige hjertesygdomme

APPFWU01V