Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Klinisk Patologi

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Klinisk Patologi

Sekretariatet: 79 40 65 80, 79 40 65 81 og 79 40 65 83
Screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft: Som ovenstående.

Bestilling af utensilier
Rekvirering af prøvetagnings- og forsendelsesmateriale, Klinisk Patologi

Gode råd ved prøvetagning

 • Det er vigtigt, at der er udført en sikker patientidentifikation før prøvetagning. Dette er rekvirentens ansvar.
 • Prøven skal mærkes med fyldestgørende patientdata (navn og CPR-nummer).
 • Både store og små vævsprøver lægges i neutral buffet formalin.
 • Beholderen skal være så stor, at vævet kan flyde frit og være helt dækket af neutral buffet formalin under transport.
 • Beholderen skal lukkes fuldstændig tæt.
 • Ved udskrab og biopsier fyldes beholderen med neutral buffet formalin og vendes et par gange.
 • Hud- og slimhindebiopsier med henblik på immunfluorescens undersøgelser fremsendes i Histocon.

Rekvisition

 • Det er rekvirentens ansvar, at prøven rekvireres korrekt.
 • Alle prøver skal være ledsaget af en korrekt udfyldt web-rekvisition (EDI-rekvisition). Ved manglede EDI-rekvisition benyttes prøvetagningsblanket (PTB), hvis denne er medsendt.
 • Ved prøver uden hverken EDI-rekvisition eller PTB sendes prøven retur til rekvirenten. 
 • EDI-rekvisitionen skal påføres korrekt patientdata (navn og CPR-nummer) samt være med fyldestgørende kliniske informationer og prioritet.
 • Etiketten (EDI-stregkode) skal påsættes lodret på forsendelsesglasset.

Besvarelse

 • Vi sender kopisvar, hvis der er oplyst SKS-kode eller ydernummer på svarmodtager.

Bestilling af utensilier
Vi henstiller venligst til, at der kun bestilles hjem i mindre portioner (f.eks. 25 stk. ad gangen).
Rekvirering af prøvetagnings- og forsendelsesmateriale, Klinisk Patologi

Gode råd ved prøvetagning

 • Spartel og børste afrystes omhyggeligt i fikseringsvæsken i beholderen for at få opsamlet så mange celler som muligt.
 • Undgå blodtilblanding ved prøvetagning, da det oftest forringer prøvekvaliteten.
 • Eksplorationscreme skal så vidt muligt undgås, især på toppen af speculum, da det nedsætter prøvekvaliteten. 

Rekvisition

 • Det er rekvirentens ansvar, at prøven rekvireres korrekt.
 • Web-rekvisition (EDI-rekvisition) skal påføres korrekt patientdata (navn og CPR-nummer) samt være fyldestgørende med kliniske oplysninger (f.eks. plet-, postcoital-, postmenopausal blødning).
 • Hvert forsendelsesglas mærket med en WebReq-label skannes ind i rekvisitionsmodulet. Vær opmærksom på at hele CPR-nummeret (og dermed stregkoden) er intakt.
 • Etiketten (EDI-stregkoden) skal påsættes vandret på forsendelsesglasset.

Besvarelse

 • Vi sender kopisvar, hvis der er oplyst SKS-kode eller ydernummer på svarmodtager.

 

 

Praksiskonsulent

Christina Hammer Laursen

Praksiskonsulent


61 37 03 90

Åbningstider
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00
Weekender og helligdage lukket.

Lokationsnummer edi: 5790000181216
E-mail: klinisk.patologi@rsyd.dk

Telefonnumre til sekretariatet: 79 40 65 80, 79 40 65 81 og 79 40 65 83

Adresse:
Vejle Sygehus
Patologi, L120
Beriderbakken 4
7100 Vejle

 

APPFWU02V