Skip til primært indhold

Fælles beslutningstagning om efterbehandling efter operation for tidlig brystkræft

Projektets mål var at udvikle et beslutningsværktøj til kvinder efter brystkræftoperation, der skal hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger om efterbehandling baseret på personlige præferencer og risikovurdering

Projektet

Efter operation for tidlig brystkræft vil man ofte blive tilbudt efterbehandling i form af strålebehandling, kemoterapi, antihormonbehandling og /eller antistofbehandling. Som udgangspunkt er man rask efter operationen, men der er hos en del patienter risiko for at enkelte kræftceller har spredt sig lokalt eller til andre dele af kroppen (mikroskopisk sygdom). Man kan hverken med skanninger eller blodprøver måle om der er mikroskopisk sygdom tilbage. I stedet vurderes risikoen for mikroskopisk sygdom ud fra blandt andet typen af brystkræft, spredning til lymfeknuder mv. Det er disse faktorer, lægen tager med i overvejelserne når der gives en anbefaling om efterbehandlingen for at ramme evt. mikroskopisk restsygdom efter den primære operation for brystkræft, så man øger sine chancer for at undgå tilbagefald af sygdommen.

Efterbehandling medfører dog også en risiko for både akutte og sene bivirkninger, både hos de kvinder, der har gavn af behandlingen, fordi der var mikroskopisk sygdom, som blev helbredt at efterbehandlingen, men også hos de kvinder, hvor man reelt helt kunne udelade efterbehandlingen, da der ikke var mikroskopisk sygdom tilbage. Ved efterbehandling ønsker vi altså at minimere risikoen for tilbagefald af sygdommen, da det ofte er en uhelbredelig sygdom som kun bremses af kemoterapi mv., vel vidende at man også kommer til at give efterbehandlingen til fuldstændigt raske kvinder, da vi ikke sikkert kan forudsige, hvem der har mikroskopisk sygdom efter den primære operation. Herudover er der forskel på, hvor meget den enkelte kvinde har gavn af behandlingen idet efterbehandling hos nogle kvinder nedsætter risikoen for tilbagefald betragteligt, mens den potentielle gevinst (reduktion af risiko for sygdomstilbagefald) hos andre kvinder er væsentligt mindre. Dette kræver at man på en forståelig måde kan kommunikere fordele og ulemper til den enkelte patient.

Formålet med dette projekt er i fællesskab med Designskolen Kolding at udvikle et beslutningsværktøj, der kan være med til at støtte kvinder efter operation for tidlig brystkræft, når de skal træffe beslutningen om efterbehandling ud fra personlige værdier og præferencer. Vi håber at beslutningsværktøjet kan hjælpe til på en let forståelig måde at viderebringe information om risiko for tilbagefald af sygdommen samt mulige bivirkninger til efterbehandlingen så man på et informeret grundlag kan til- eller fravælge efterbehandling.

Projektpartnere

Designskolen Kolding

Publikationer

Dankl K, Steffensen KD.
Shared Decision Making: Empathic Encounters Between Design and Healthcare
Proceedings of the 10th International Conference on Design & Emotion: Celebration & Contemplation. Sep 2016. Desmet, P., Fokkinga, S., Ludden, G., Cila, N. & van Zuthem, H. (red.). Full conference paper
The Design & Emotion Society, s. 80-89

Steffensen KD, Vinter M, Crüger D, Dankl K, Coulter A, Stuart B, Berry LL.
Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care.
J Oncol Pract. 2018 Apr;14(4):229-235. doi: 10.1200/JOP.18.00019.
PMID: 29641952
Funding: Trygfonden

Akoglu, C., Dahl Steffensen, K., & Dankl, K. 
Design and healthcare collaboration: Developing a generic patient decision aid in a Danish hospital context.
The 21st DMI: Academic Design Management Conference Proceedings: Next Wave 2018:1350-1360. DMI, Design Management Institute.
Full conference paper - ISSN – 2640-4702

Canan Akoglu, Kathrina Dankl, Karina Dahl Steffensen
A Design-led Process for Disseminating the Concept of Shared Decision Making.
eds. 2018. Proceedings of the 5th European International Conference on Design4Health, Sheffield, UK, 4th – 6th September 2018. Sheffield: Sheffield Hallam University.
Full conference paper ISBN: 978-1-84387-421-8             

Olling K, Bechmann T, Madsen PH, Jakobsen EH, Toftdahl DB, Hilberg O, Coulter A, Steffensen KD.
Development of a patient decision aid template for use in different clinical settings.
European Journal for Person Centered Healthcare. 2019 Vol 7 Issue 1:50-60
doi: http://dx.doi.org/10.5750/ejpch.v7i1.1588

Samarbejdet har dannet basis for udviklingen af vores generiske beslutningshjælper, som der er publiceret flere artikler om.

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU02V