Skip til primært indhold

Til- eller fravalg af genetisk test for kvinder med æggestokkræft

Dette projekt introducerede et beslutningsstøtteværktøj til at hjælpe patienter og læger med at træffe velinformerede beslutninger om genetisk testning ved æggestokkræft. Formålet var at forbedre patientforståelsen og inddragelsen i denne vigtige beslutningsproces.

Projektet

I 2017 blev der ændret i retningslinjerne for kvinder med æggestokkræft. Det har til hensigt, at alle kvinder, der får konstateret æggestokkræft, skal tilbydes henvisning til genetisk udredning.

For mange kvinder kan det være en svær beslutning, om man ønsker genetisk test eller ej. Det kan have betydelige konsekvenser for en selv som patient, men også for ens pårørende, og i mange familier kan det føre til mange overvejelser.

I projektet blev der udviklet et beslutningsstøtteværktøj, som skal støtte patienten og den genetiske læge i at træffe beslutningen om til- eller fravalg af genetisk test sammen. Det er formålet, at patienten i samarbejde med lægen kan træffe en velinformeret og velovervejet beslutning, og at man som patient føler sig informeret om fordele og ulemper ved testen samt at man føler sig inddraget i beslutningen.

Værktøjet blev udviklet, testet og evalueret som led i projektet. Patienten skulle, udover at deltage i samtalen hvor beslutningsstøtteværktøjet blev anvendt, også udfylde et kort spørgeskema ved samtalen på Genetisk Afdeling samt 6 måneder efter samtalen, hvor der blev tilsendt et spørgeskema.

Projektansvarlig

Birgitte Freilev Lindved, 1. reservelæge, Kvindesygdomme og Fødsler

 

Senest opdateret: 19.09.2023

APPFWU01V