Skip til primært indhold

IT-Afdelingen

IT-Afdelingen på Sygehus Lillebælt er en del af Region Syddanmarks decentrale IT organisering. Vi har ca. 80 medarbejdere, der tager sig af den daglige IT drift på Sygehus Lillebælt. Samtidig deltager og leder vi diverse udviklingsprojekter. Både internt på Sygehus Lillebælt men også på tværs af hele Region Syddanmark.

Den daglige drift omfatter både IT-Drift, Klinisk-IT og Regional forvaltning og udvikling. Vi har en af landets største og mest spændende IT-installationer, og afdelingens mål er et højt drifts- og serviceniveau på IT på hele Sygehus Lillebælt.

IT-Drift og Klinisk IT

IT-Drift varetager opgaver som IT-support (fejlfinding og reparation, installation) af flere hundrede forskellige systemer, computere, udstyr og netværk for sygehusets 5.500 ansatte. Formålet er at understøtte medarbejderes arbejdsforhold.

Klinisk-IT har ansvaret for udvikling, undervisning, rådgivning og drift af de kliniske systemer på Sygehus Lillebælt, bl.a. elektronisk patientjournal og patientadministration. Klinisk-IT varetager desuden projektarbejde i samarbejde med leverandører, klinikere og regionen.

IT-Regional forvaltning og udvikling

Afdelingen udvikler, etablerer og har systemejerskabet af en lang række af de IT-systemer, som er fælles for sygehusene i Region Syddanmark, bl.a. system- og projektansvar for Laboratorie- og Billedområdet, der er et af de 3 største systemer i Region Syddanmark.

IT-Regional forvaltning og udvikling varetager desuden opgaver som leverandørstyring, kontraktforhold, styring og koordinering af opgaveporteføljen og informationssikkerhed.

Afdelingen er desuden involveret i nationale initiativer.

Trygt, nemt og nært for borgeren

Et af formålene med den borgerrettede digitalisering er, at digitalisering skal øge tilgængelighed og forenkling, og hjælpe til at borgeren kan være ”aktør i eget patientforløb”. Digitalisering skal således understøtte nye måde at løse sygehusets kerneopgave på.

Et af målene med digitaliseringen er, at Sygehus Lillebælt skal samlet set inden udgangen af 2021 være nået op på, at 30 % af ambulante kontakter foregår via telemedicin, dvs. via videosamtale, telefon, e-mail, svar i E-Boks eller svar i Mit Sygehus.

Jobsøgende

Du kan altid finde vores ledige stillinger i IT-afdelingen her.

Kontakt

Thomas Wriedt

IT-chef

IT-Afdelingen


76 63 15 69
APPFWU01V