Skip til primært indhold

Samtaler om kræftbehandling

Projektet 'Samtaler om kræftbehandling' dykker ned i patienters og pårørendes oplevelser af konsultationer på Sygehus Lillebælt, for at fremme inddragelse og værdifokuseret pleje

Projektet

Projektet "Samtaler om kræftbehandling" undersøger patienter og deres pårørendes oplevelse af samtaler med læger og sygeplejersker i forbindelse med behandling og pleje af kræftsygdom.

Deltagerne i projektet er patienter med kræft der kommer til lægekonsultation i ambulatoriet på onkologisk afdeling på Vejle Sygehus. I projektet anvendes feltobservationer af konsultationer mellem patient, pårørende, læge og sygeplejerske og nogle dage efter konsultationen, samt to-tre måneder senere, udføres kvalitative interviews med patient og pårørende. Interviewene kan foregå på sygehuset, i patientens hjem eller pr. telefon.

Projektet udføres i et samarbejde mellem onkologisk afdeling, Center for Fællesbeslutningstagning og Enhed for Sundhedstjenesteforskning. Det er en del af en større indsats på Sygehus Lillebælt, der skal medvirke til, at patienter og deres pårørende oplever, at der bliver sat fokus på deres værdier og præferencer, og at de inddrages i alle aspekter af behandling og pleje, i det omfang de ønsker det.

Ph.d. forsvaret 30.11.2020.

Projektansvarlig

Trine A. Gregersen, sygeplejerske og ph.d., Enhed for Sundhedstjenesteforskning.

Projektpartnere

Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt
Center for Fælles Beslutningstagning
Enhed for Sundhedstjenesteforskning

Publikationer

Gregersen TA, Birkelund R, Wolderslund M, Netsey-Afedo ML, Steffensen KD, Ammentorp J.
What matters in clinical trial decision-making. A systematic review of interviews exploring cancer patients’ experiences
Scand J Caring Sci. 2019 Jun;33(2):266-278. doi: 10.1111/scs.12637. Epub 2019 Feb 8. Review
PMID: 30735263

Gregersen TA, Birkelund R, Wolderslund M, Steffensen KD, Ammentorp J.
When life gives you no choice: Context of decision-making when offered an oncology clinical trial.
Scand J Caring Sci. 2022 Mar;36(1):81-89. doi: 10.1111/scs.12965. Epub 2021 Feb 19.
PMID: 33606286

Gregersen TA, Birkelund R, Wolderslund M, Steffensen KD, Ammentorp J.
Patients' experiences of the decision-making process for clinical trial participation.
Nurs Health Sci. 2022 Mar;24(1):65-72. doi: 10.1111/nhs.12933. Epub 2022 Mar 21.
PMID: 35212102

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU01V