Skip til primært indhold

Bioanalytikeruddannelsen

relevante oplysninger om bioanalytikeruddannelsen

Nuklearmedicinsk Afdeling deltager i den praktiske del af uddannelsen af bioanalytikere, i samarbejde med UCsyd, Esbjerg.

De studerende kommer i alle semestrene, dog ikke semester 2, som er et rent teoretisk semester på Ucsyd. Derudover kommer der bioanalytikerstuderende fra andre afdelinger i kortere ophold.

Under opholdet foregår læring både ved hjælp af sidemandsoplæring, tværprofessionelt samarbejde, gruppearbejde, deltagelse og udførelse af patientundersøgelser, selvstudie, refleksion og dialogbaseret undervisning.

I afdelingen er en bioanalytikerunderviser, som fortrinsvis tager sig af den overordnede planlægning og teori undervisning, samt 2 kliniske vejledere, som har kontakten til de studerende vedrørende den praktiske del under opholdet.

For uddannelsens opbygning, indhold mv. se link til Bioanalytikeruddannelsen UCsyd.dk.
Læs om bioanalytikeruddannelsen

APPFWU01V