Skip til primært indhold

Tolkecenteret

Tolkecenter Syddanmark er Region Syddanmarks eget tolkecenter. Tolkecenter Syddanmark leverer video- og telefontolkning for regionens sygehuse og socialområdet. Tolkecenteret er fysik placeret på Kolding Sygehus.

Tolkecenter Syddanmark leverer fremmedsprogstolkning af høj kvalitet, der bidrager til at skabe tryghed blandt patienter, pårørende og sundhedspersonale. Målet er at undgå sproglige misforståelser, der fører til fejlbehandling eller forsinket diagnosticering.

Tolkene i Tolkecenter Syddanmark har fokus på at levere en korrekt og præcis oversættelse. Tolkene optræder professionelt og opfylder tolkeetiske principper som tavshedspligt, habilitet og neutralitet.


Hvem booker tolk

Der bestilles en tolk, hvis sundhedspersonalet vurderer, det er nødvendigt for indhentelse af informeret samtykke eller for at kunne gennemføre behandlingen.
Det er sundhedspersonalet, der bestiller tolken.


Gebyr

Patienter, der har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale et tolkegebyr for en tolkeydelse. Der er dog undtagelser for patienter, der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke har haft mulighed for at lære dansk inden for de første 3 år i Danmark.

Læs mere om regler for tolkegebyr.

APPFWU01V