Skip til primært indhold

Sterilcentralen og depoterne

Sterilcentralen forsyner de fleste afdelinger, ambulatorier og operationsafdelinger på Vejle Sygehus med sterile kirurgiske instrumenter og øvrige varer.

Sterilcentralen arbejde består i at afhente urene instrumenter på sygehusets afdelingen. Instrumenterne vaskes og kontrolleres, pakkes i bakker og til sidst autoklaveres for så at blive leveret som sterilt udstyr. Depoterne, som er en del af Sterilcentralen, håndterer alle øvrige varer på sygehusene.

Vi lægger stor vægt på kvalitet i Sterilcentralens arbejde. Alle arbejdsprocesser i afsnittes kan følges via et særligt sporbarhedssystem, og alle instrumenter og alt udstyr, der forlader Sterilcentralen, er stregkodemærket, så man kan spore tilbage til den vaskemaskine, autoklave og medarbejder, som har udført genbehandlingen.

På depoterne og sterillagerne håndterer vi alle husets sterile og usterile varer. Alt varemodtages i varemodtagelsen hvor skaffevarer distribueres ud til sygehusets afdelinger og varer til plukke lager lægges på plads. På vores lagre plukkes og pakkes varerne til afdelingerne og lægges på plads via briksystemet. Vi indkøber til eget lager og anvender ILS til ordrestyring. Vi håndterer alle brikbestillinger og skifter brikker i huset ved ændringer eller varekonverteringer.

APPFWU01V