Skip til primært indhold

Hvad er fælles beslutningstagning?

Her på siden kan du læse om vores definitionen på fælles beslutningstagning, samt finde mere viden inden for litteraturen og andre materialer.

Center for Fælles Beslutningstagning (CFFB) definerer begrebet fælles beslutningstagning på følgende måde:

"Fælles beslutningstagning foregår, når patient og kliniker i forening træffer beslutning om udredning, behandling, pleje eller opfølgning på en måde og i et omfang, som patienten foretrækker. 

Der anvendes evidensbaseret viden om valgmuligheder, fordele, ulemper og usikkerheder til professionel rådgivning af patienten. Herved støttes patienten i at udforske egne værdier og præferencer så den bedste mulighed vælges i forhold til patientens præferencer." 

Fælles beslutningstagning kommer fra det engelske begreb Shared Decision Making. 

Fælles beslutningstagning er to verdener, der mødes:
Klinikeren er ekspert i diagnosen, patienten er ekspert i sit eget liv. Derfor er beslutningen om den rette behandling og pleje en beslutning, som patient og kliniker tager i fællesskab. Det skaber tryghed og bedre behandlingsresultater.

Klinikerens tilgang til undersøgelse, behandling, pleje og videre forløb tager udgangspunkt i patienten.
I stedet for, som traditionelt at spørge: “Hvad er der galt med dig?”, spørger klinikeren i dag patienten: “Hvad betyder mest for dig?” 

Fælles beslutningstagning handler om at hjælpe patienter, når de står over for svære valg om deres behandling. Det er et samarbejde, hvor patienten og klinikeren sammen træffer beslutningen ved at tage højde for såvel den faglige, videnskabelige viden som patientens livsstil og personlige præferencer.

Klinikeren informerer patienten om valgmuligheder, herunder fordele, ulemper og risici. Patienten fortæller klinikeren om sine livsforhold, værdier og erfaringer med sygdom og behandling - og om sin holdning til risici.

APPFWU02V