Skip til primært indhold

4D Picture - Redesign af palliative forløb for bryst- og prostatakræftpatienter

I dette projekt undersøger vi, hvordan vi kan skabe bedre og sammenhængende forløb for bryst- og prostatakræftpatienter i palliative forløb.

Projektet

Fælles beslutningstagning tager ofte udgangspunkt i en enkelt specifik samtale mellem læge og patient. I dette projekt vil vi i samarbejde med Designskolen Kolding kortlægge de nuværende forløb for bryst- og prostatakræftpatienter i palliative forløb og efterfølgende redesigne patientforløbene ud fra et servicedesign-perspektiv med det formål at skabe bedre sammenhæng i hele patientens forløb og et bedre overblik for patienterne.

Som en del af projektet vil vi også undersøge brugen af metaforer blandt danske patienter og brugen af kunstig intelligens til at forudsige patienternes forløb. Projektet er finansieret af EU og sker i samarbejde med syv øvrige EU-lande.

Tidsplan (start/slut)

Projektopstart: 01.10.2022
Projektslut: 30.09.2027

Projektansvarlig

Projektleder Bettina Mølri Knudsen

Professor Karina Dahl Steffensen

 

APPFWU02V