Skip til primært indhold

Holdundervisning

Du kan blive tilbudt at deltage på forskellige hold, hvis vi mener du kan have gavn af det.

Nedenfor kan du læse mere om vores forskellige hold

Når man har kroniske smerter, er der risiko for muskelspændinger, og man kan have mange forstyrrende tanker i sit hoved. Man kan lære forskellige teknikker, som kan hjælpe. Vi gennemgår forskellige teknikker til at lære afspænding. 

Et afspændingshold består af 6-8 deltagere og strækker sig over 6 gange à 2 timer hver 14. dag, så der er god tid til at øve teknikkerne hjemme.

Du kan læse mere i vores informationsfolder om afspændingsholdet.

Når man har kroniske smerter, kan det være svært at finde balancen mellem aktivitet og hvile i forhold til smerterne.

På dette hold bliver du undervist i, hvordan du kan blive bedre til at lytte til din krop. Målet er at balancen mellem aktivitet og hvile bliver mere hensigtsmæssig.

Holdet mødes 8 gange med ca. 1 uge imellem, herefter en 9. gang ca. 4 uger efter.

Du kan læse mere i vores informationsfolder om aktivitetsreguleringsholdet.

 

På holdet ’Smertetackling med Mindfulness’ lærer du at meditere. Det kan være en stor hjælp til at leve et liv med smerter, og trods smerter arbejde hen imod en bedre livskvalitet.
Udover meditationerne tager vi hver gang også et emne op, som relaterer sig til de problemer man kan have, hvis man er ramt af kroniske smerter.

Du kan læse mere i vores informationsfolder om smertetacklingshold med Mindfulness.

Formålet er at hjælpe dig til at få mest muligt ud af dit behandlingsforløb i Smertecentret.

Undervisningen består af 3 gange af 2½ time og ligger i starten af forløbet. Undervisningen foregår på hold med 8-10 deltagere. Hver gang tager vi et tema op, som vi sammen snakker om. 

Den første gang kommer der en af Smertecentrets tidligere patienter og fortæller om sine erfaringer.

Du kan blive tilbudt at afprøve TENS (Transkutan Elektrisk NerveStimulering) til lindring af dine smerter. Ved TENS behandling overføres behagelige impulser fra apparatet til det smertefulde område via elektroder på huden. TENS kan lindre dine smerter i kortere eller længere tid. Der er ingen/minimale bivirkninger. Du instrueres i at bruge TENS på hold eller individuelt hos en fysioterapeut, og låner apparatet med hjem i afprøvningstiden.

Patient- og pårørendeundervisning er en række undervisningsdage med forskellige emner, hvor du som deltager får større indsigt i det at have kroniske smerter. Du og dine pårørende inviteres løbende til at deltage i undervisningen, i tiden fra første samtale til du starter i et forløb i Smertecentret.

Du kan læse mere i vores folder om undervisning for patienter og pårørende.

APPFWU02V