Skip til primært indhold

HR-Afdelingen

I HR bestræber vi os på at understøtte arbejdet i klinikken og servicere afdelingerne på en måde, der hjælper med at holde fokus på "Patienten først".

Vi støtter lederne i at tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og i at gennemføre forandringsprocesser forankret i sygehusets værdier.

Vi arbejder for effektive, enkle og sikre HR-administrative processer.

Hvis du sender mail med personfølsomme oplysninger skal du bruge sikker mail.

 

Leder af HR-Afdelingen

HR-chef Bente Høyer

Bente Høyer

HR-Chef

HR-Afdelingen


Afdelingen er organiseret i teams

 • Løn- og personaleadministration
 • Forhandling

Hvis du har spørgsmål til din løn, kan du kontakte dit lønteam

Lønteam A - telefon 79 40 93 35
Lønteam B - telefon 79 40 93 36

Leder af Løn- og Forhandling Jens Jakobsen

Jens Jakobsen

Leder af HR Løn og Forhandling

HR-afdelingen


79 40 50 22
 • Økonomi, regnskab og budget
 • Statistikker og ressourcestyring
 • Sparring med afdelingsledelser på data og analyser
 • Sparring med afdelingsledelser på lægeoverenskomst
 • Udvikling på og af systemer samt effektive digitale løsninger, herunder RPA
 • Revision
Torben Rahn Nøkkentved Nielsen

Torben Rahn Nøkkentved Nielsen

Leder af HR Arbejdsmiljø og Sekretariat

HR-afdelingen


20 42 71 82
 • Kvalitetsopfølgning i HR-afdelingen
 • MED organisationen
 • Central arbejdsmiljøfunktion
Torben Rahn Nøkkentved Nielsen

Torben Rahn Nøkkentved Nielsen

Leder af HR Arbejdsmiljø og Sekretariat

HR-afdelingen


20 42 71 82
 • Forhandling
 • Personalejura
 • Fortolkninger
 • Tjenestelige samtaler

Leder af HR Personalejura

HR-chef Bente Høyer

Bente Høyer

HR-Chef

HR-Afdelingen


 • Uddannelsesadministration for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever og praktikanter til den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
 • Det lægelige Videreuddannelsesråd
 • Konsulentopgaver
 • Organisationsudvikling
 • Lederudvikling og talentudvikling
 • Rekruttering
 • Digital læring
 • Kursusadministration
 • Systemsupport på HR Manager og Plan2Learn
Birgitte Beck Larsen, leder af Sygehus Lillebælt Kompetencecenter

Birgitte Beck Larsen

Leder af Sygehus Lillebælt Kompetencecenter

HR-afdelingen


40 42 26 20

Alle udenlandske ansatte med patientkontakt bliver tilbudt supplerende danskundervisning. 
Behovet bliver vurderet ud fra en sprogtest, som kandidaten gennemfører ved ansættelsen.

International rekrutteringskonsulent Maria Jensen

Maria Jensen

Head of International Recruitment

Human Ressources


+45 51 83 68 67
APPFWU01V