Skip til primært indhold

Optimeret opfølgning for brystkræftpatienter i sygehusregi

Projektet havde som mål at forbedre opfølgningsprogrammet for brystkræftpatienter ved at tilbyde individuelle opfølgningsforløb baseret på patienternes behov og PRO-data (Patient Reported Outcome).

Projektet

Formålet med projektet var at forbedre opfølgningsprogrammet for brystkræftpatienter i den periode, efter den primære radikale behandling, hvor de er tilknyttet Onkologisk Afdeling.

I første omgang kiggede vi på den patientgruppe, som på diagnosetidspunktet er gået i overgangsalderen, og som har en hormonfølsom brystkræfttype og betydelig risiko for tilbagefald. Den gruppe tilbydes normalt fem års efterbehandling med antihormoner.

I projektet tilbød vi denne gruppe et individuelt opfølgningsforløb, som er skræddersyet til den enkeltes behov. Formålet var dels at øge patienternes livskvalitet, så de generelt følte sig mere tilfredse, og dels at udnytte sundhedssektorens ressourcer bedst muligt.

Vi afdækkede patientens behov via spørgeskemaer, som patienterne udfyldte elektronisk i hjemmet. Den form for data kaldes PRO (Patient Reported Outcome) og vi brugte dataene til at vurdere, om patienten har symptomer, der kræver, at vi greb ind. Var det tilfældet, havde patienten behov for en konsultation, som kunne ske enten per telefon/mail eller i ambulatoriet afhængig af, hvad patienten selv foretrak.

Patienterne blev fulgt med spørgeskemaundersøgelser, så vi løbende kunne vurdere deres livskvalitet og patienttilfredshed og samtidig se, hvilke symptomer eller bivirkninger, de har. Vi spurgte samtidigt til, om de følte sig inddraget i de beslutninger, som blev truffet ved en konsultation.

Studiet sigtede mod at kunne bidrage med stor erfaring i, hvordan PRO-data kan implementeres som et redskab i den kliniske hverdag.

Projektet blev støttet af Trygfonden. 
Ph.d. forsvaret 17.04.2020

Projektansvarlig

Cathrine Lundgaard Riis, læge og ph.d., Onkologisk afdeling 

Publikationer

Riis CL, Bechmann T, Jensen PT, Coulter A, Steffensen KD.
Are patient-reported outcomes useful in post-treatment follow-up care for women with early breast cancer? A scoping review
Patient Relat Outcome Meas. 2019 Mar 27;10:117-127. eCollection 2019. Review.
PMID: 30988648

Riis CL, Jensen PT, Bechmann T, Möller S, Coulter A, Steffensen KD.
Satisfaction with care and adherence to treatment when using patient reported outcomes to individualize follow-up care for women with early breast cancer - a pilot randomized controlled trial.
Acta Oncol. 2020 Apr;59(4):444-452. doi: 10.1080/0284186X.2020.1717604. Epub 2020 Jan 31.
PMID: 32000559

Riis CL, Stie M, Bechmann T, Jensen PT, Coulter A, Möller S, Steffensen KD.
ePRO-based individual follow-up care for women treated for early breast cancer: impact on service use and workflows.
J Cancer Surviv. 2021 Aug;15(4):485-496. doi: 10.1007/s11764-020-00942-3.
Epub 2021 Jan 7.
PMID: 33415653

 

Senest opdateret: 13.09.2023

APPFWU01V