Skip til primært indhold

Organisation

Læs om vores organisation her.

I 2014 oprettede Sygehus Lillebælt ”Center for Fælles Beslutningstagning” (CFFB). Et af de vigtigste strategiske fokusområder var, at udvikle en kultur for fælles beslutningstagning, og derigennem sikre patienterne et bedre, mere sikkert og informeret behandlingsforløb.

CFFB startede som et forskningsbaseret initiativ, med formålet, at opbygge et tæt samarbejde mellem kliniske, akademiske og patient miljøer, forankret i såvel hospitalsafdelingerne, som på tværs af organisationen. Centeret har siden opnået stor viden om, og erfaring i, fælles beslutningstagning, samt udviklet, testet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer.

Gennem de første fem år, har hovedfokus været på kræftområdet. Den evidens, der er skabt gennem forskningen, viser bl.a. at de udviklede værktøjer øger patienternes involvering i beslutninger om deres egen behandling. Samtidig er patienter på Sygehus Lillebælt blandt de mest tilfredse i landet.

På baggrund af de positive erfaringer fra Sygehus Lillebælt, besluttede Region Syddanmark i 2019, at oprette et regionalt center for fælles beslutningstagning, med henblik på at udbrede implementeringen til alle specialer og diagnoser på regionens sygehuse. Centeret blev indviet i september 2019. Den regionale opgave for CFFB, er at sikre vidensindsamling og -deling, opbygge kompetencer og færdigheder i fælles beslutningstagning, samt understøtte de lokale implementeringsprocesser.

Den positive feedback og evidens for fælles beslutningstagnings virkning, har vakt stor interesse nationalt. På baggrund af stor efterspørgsel fra andre regioner, blev der i 2021 rettet fokus på at understøtte national implementering samt opbygge større kompetencer og færdigheder inden for fælles beslutningstagning.

Implementering og forskning har hver en ”ekspertgruppe”, hvori vidensdeling, sparring og beslutningsprocesser pågår. Læs mere om dette nedenfor.

Implementeringen af fælles beslutningstagning i Region Syddanmark, er organiseret i en regional styregruppe, som er overordnet ansvarlig for indsatsen. Styregruppen består af repræsentanter fra koncernledelse i Region Syddanmark, direktionen på de enkelte sygehusenheder, ledelsen i CFFB samt patienter og pårørende fra sygehusenhederne.
Styregruppen refererer til Koncernledelsesforum i Regionen. 

Centeret har, i relation til forskning, et internationalt Advisory Board tilknyttet, bestående af 11 medlemmer med national og international ekspertviden inden for fælles beslutningstagning, patientcentreret behandling og kommunikation. Derudover deltager to patient- og pårørenderepræsentanter samt ledelsen i CFFB. Advisory Boardet bidrager med adgang til den nyeste viden og erfaring på nationalt og internationalt niveau, hvilket bidrager til udbredelsen af fælles beslutningstagning.

Centeret har to adjungerede professorer tilknyttet, Leonard Berry og Dawn Stacey. Deres opgave er at bistå centeret med sparring, vidensdeling og forskning. Derudover, indgår de i Advisory Boardet.

Leonard Berry

Leonard Berry har forsket i, hvordan vi kan forbedre vores patienters oplevelse af sundhedsvæsenet de sidste 20 år, og han har en enorm viden, og en lang række publikationer, inden for dette vigtige område.

Hans baggrund og forskning som international anerkendt professor i marketing - ved Mays Business School, Texas A&M University, College Station og Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement, Boston - giver værdifuld viden om serviceydelser i sundhedsvæsenet bl.a. inden for kræftbehandling.

Dawn Stacey

Dawn Staceys forskning er fokuseret på at evaluere strategier for at forbedre patientens engagement i fælles beslutningstagning. Som leder af Cochrane reviewet om beslutningsstøtteredskaber (Patient Decision Aids) er hun en af de mest citerede forskere i verden inden for fælles beslutningstagning. Dawn Stacey må derfor siges at være en pionér inden for fælles beslutningstagning.

APPFWU02V