Skip til primært indhold

Patient- og Pårørenderåd i Kolding

Kolding Sygehus er patienternes akutsygehus, og vi vægter patienters og pårørendes oplevelser højt.

Patienters og pårørendes erfaringer er nemlig uvurderlig viden, som gør det muligt for os hele tiden at blive bedre, og træffe de rigtige beslutninger, når vi skal forandre og udvikle forløb og aktiviteter på sygehuset.

Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding blev stiftet i juni 2016. 

Hvad arbejder rådet med?

Hvert møde bliver indledt med en fortælling af en patient- eller pårørende, der deler sin oplevelse med akutsygehuset. Denne fortælling har til formål at opsamle læring. Både det, der har været godt, og som vi skal gøre mere af, og det der måske kunne være håndteret anerledes. Sammen kommer rådet med bud på, hvor de ser, at der kan forbedres. 

For perioden 2019-2022 har rådet tillige valgt at sætte fokus på en række emner, der vil blive behandlet i nævnte rækkefølge:

Pårørende/familie
Det virtuelle sygehus
Én patient – flere sygdomme – flere afdelinger
Patienter som mig
Medicin med mening
Udskrivelse til hjemmet

Hvad indebærer det at være medlem?

Seks gange om året mødes rådet til et to timers møde.
Møderne har til formål at

bidrage med gode idéer, viden, indsigt og forslag til aktiviteter, der skal udvikles eller evalueres
sikre et løbende fokus på patienters og de pårørendes behov og forventninger
styrke kommunikation og samarbejde mellem patienter, pårørende og personale
Rådets medlemmer er også med som patienters og pårørendes stemme i strategiske råd og udvalg, og er fx repræsenteret i:

Strategirådet
Klinisk Etisk Udvalg
Center for patientkommunikation
Fælles Beslutningstagning
Forskningsrådet
Regional forskningsråd
Som medlem af patient- og pårørenderådet skal du være villig til at binde dig for min. 2 år (max 4 år), og have tid og overskud til at afsætte ca. tre timer om måneden til arbejdet.

Har du lyst til at være medlem af Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding?

Hvis du selv er, eller har været, patient eller pårørende til en patient på Kolding Sygehus indenfor de seneste tre år, og har lyst til at bidrage til dette vigtige arbejde, hører vi gerne fra dig.

Du kommer selvfølgelig med egne erfaringer, men det er vigtigt at understrege, at du skal kunne løfte dig over egne oplevelser og se på spørgsmål og udfordringer med generelle patient- eller pårørendeøjne. 

Arbejdet er frivilligt og ulønnet, og det kræver ingen særlige forudsætninger. 

Vi glæder os til at høre fra dig
Send et par ord om dig selv til Frivillighedskoordinator Louise Killick lwk@rsyd.dk 

I mailen må du gerne skrive lidt om din forbindelse til Kolding Sygehus, og eventuelt et par ord om, hvorfor du gerne vil hjælpe os med at blive endnu bedre til at sætte patienten og de pårørende først.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil vi invitere dig til et kort møde, hvor du får mulighed for at præsentere dig selv og fortælle lidt mere om baggrunden for dit ønske om at indtræde i rådet.

 
Send en mail, hvis du har en god idé
Hvis du har et emne eller en god idé til mulig forbedring for patienter og pårørende, du ønsker vi skal behandle i rådet, vil vi gerne høre fra dig.
Send en mail til Frivillighedskoordinator Louise Killick lwk@rsyd.dk 

 

Rådet er sammensat af seks patienter, seks pårørende og seks ledere fra sygehusets kliniske afdelinger. Desuden har den sygeplejefaglige direktør en plads i rådet. 

Medlemmer af Patient- og pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus i Kolding

 • Aase Gilling, pårørende, formand
 • Anne Daugaard Thuesen, afdelingslæge, Medicinske Sygdomme
 • Bo Steendahl, patient
 • Hanne Andersen, oversygeplejerske, Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme
 • Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
 • Jan Faldt Bentsen, patient og pårørende
 • Karen Fagerlund, pårørende
 • Kirsten Dyrbjerg Andersen, pårørende
 • Pica Andersen, ledende overradiograf, Røntgen og Scanning
 • Sidse Petersen, oversygeplejerske, Kvindesygdomme og Fødsler samt Organkirurgi
 • Thomas Houmann Petersen, ledende overlæge, Børne- og Ungeafdelingen
 • Tina Olander, patient

Sekretatiat

Louise Westphal Killick

Frivillighedskoordinator

Økonomi- og Planlægningsafdelingen


51 43 89 12

Hvem er vi?
Her kan du møde medlemmerne af Patient- og pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding

Aase Gilling (pårørende)

Jeg bor i Kolding, er 71 år og gift med Stig.

Sammen har vi to børn, to svigerbørn og otte børnebørn.
Mine bedste timer er sammen med familie og venner, daglige gåture i naturen med hunden, læsning af en god bog, Patient og Pårørende Rådet Sygehus Lillebælt,  slægtsforskning, Folkeuniversitetet, koncerter, teater, biograf, meditation og lidt yoga.
Jeg er pårørende men i Patient- og Pårørenderådet arbejder vi for alle patienter og pårørende på hele sygehuset. Ud over Patient- og Pårørenderådet i Kolding, sidder jeg i Sygehus Lillebælts strategiråd og i brugerpanelet og advicery board for Center for Patientkommunikation.

Jeg er indtrådt i rådet december 2016.
Mine særlige fokusområder
Pårørende er af stor betydning for en patients liv, helbred og livskvalitet, men prisen kan være høj for den pårørende. For nogen kan arbejdsmængden og ansvaret være så stort, at den pårørende selv bliver syg.  Der skal meget mere fokus på at hjælpe de pårørende, så én patient ikke bliver til to patienter. Det gælder ikke mindst udenfor sygehuset, når patienten er i eget hjem.

Har man mange diagnoser og kontakt med mange læger, kan den totale mængde medicin blive stor – også nogle gange for stor. Patienter og pårørende kan miste overblikket over de mange forskellige præparater med risiko for fejl og bivirkninger. Det er vigtigt, der skabes et større samlet overblik over hvor meget medicin, den enkelte patient får og en kritisk tilgang til, om antallet af produkter kan reduceres.
Min uddannelse som farmaceut er gavnlig i dette arbejde.
 

Det er alfa og omega, at der er en god og forståelig kommunikation mellem patient/pårørende og læger/sygeplejersker. Jo mere, vi som patienter og pårørende ved og forstår, desto mere sikre føler vi os til at tage ansvar for medicinering og egenomsorg.  Det er specielt vigtigt, at de pårørende inddrages. De ved så meget, og vil så gerne dele deres viden med læger/sygeplejersker. Hermed får behandlerne vigtig viden til deres behandlinger og forståelse af patienten.  Aktiv inddragelse af den pårørende er vigtig både for patienten og for den pårørende.

                  
Bo Steendahl (patient)

Jeg er indtrådt i rådet i juni 2020, og sidder også i Klinisk Etisk Udvalg. 
 

Jan Faldt Bentsen (patient og pårørende)

Jeg er 66 år, bor i Nr. Bjert og er gift med Lena. Vi har 2 børn og 3 børnebørn.
Jeg sejler meget og nyder en god bog, klassisk musik samt vandreture i naturen, og ikke mindst samværet med familien. 
Min erhvervsbaggrund er fra Shipping og som virksomhedsrådgiver, her og i udlandet. Senest i egen virksomhed. Af tillidsposter har jeg siddet i menighedsrådet i 20+ år heraf 17 år som formand, derudover er jeg formand i Lokalrådet og meget aktiv i udviklingen af vores lokalområde.


Jeg er indtrådt i Patient- og pårørenderådet i juni 2020 og sidder også i Advisory Board for Center for Fælles Beslutningstagen.

Mine særlige fokusområder
En behandling er altid på bagkant af en hændelse eller livsførelse. Den “reparerer” en skade, der er opstået fysisk eller psykisk. Det skal vi forsøge at minimere ved endnu mere at sætte fokus forebyggelse og dermed overflødiggøre behandligen. Den behandling vi giver, skal altid ses i lyset af patientens og dennes partners/families videre liv sammen, inden for de ressourcer og muligheder, der eksisterer.

Mit fokus er på alle, der er involveret, og det vi kan gøre for at skabe et godt liv patienter og pårørende sammen efter behandlingen.
 

Karen Fagerlund (pårørende)

Kirsten Dyrbjerg Andersen (pårørende)

Tina Olander (patient)

Anne Daugaard Thuesen (repræsentant for sygehuset)
Jeg er ansat som afdelingslæge på Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus, hvor jeg blev fastansat efter færdiggørelse af min speciallægeuddannelse i nyremedicinske sygdomme i august 2017. 
Jeg har deltaget i Sygehus Lillebælts talentkursus i ledelse – retning, følgeskab og relationer i 2018. 
Har beskæftiget mig en del med forskning og forsvarede min ph.d. i november 2015. 

Jeg er 40 år, bor på landet med min mand Michael og vores 2 børn på  8 og 11 år.
 
Indtrådt i patient og pårørende rådet i januar 2019. 


Hanne Andersen (repræsentant for sygehuset)

Jeg har været medlem af patient- og pårørende rådet siden opstarten juni 2016.


Pica Andersen (repræsentant for sygehusest)

Jeg er ledende overradiograf på Røntgen og Scanning på Kolding sygehus.
Jeg kom til Sygehus Lillebælt i 2007, og blev leder i 2011.
Ud over min lederuddannelse har jeg siden uddannet mig indenfor den Syddanske Forbedringsmodel, og har i den forbindelse været tilknyttet kvalitetsafdelingen som konsulent og underviser.

Jeg er medlem af Sygehus Lillebælts strategiråd og patient – og pårørenderådet, som jeg har været medlem af siden opstarten i juni 2016.

 
Heidi Grejsen (repræsentant for sygehuset)
 
Thomas Houmann Petersen (repræsentant for sygehuset)

Jeg er ansat som ledende overlæge på Børne- og ungeafdelingen på Kolding Sygehus. Jeg har været ansat på sygehuset som læge siden 2009 og som overlæge 4 år, før jeg blev ledende overlæge. 

Jeg er 45 år, gift og har 2 drenge på 13 år og 17 år.

Jeg har været medlem af patient- og pårørenderådet siden år 2018.
 

Louise Westphal Killick
Sekretariat for Patient- og pårørenderådet, Kolding Sygehus

Jeg er ansat som frivillighedskoordinator i Økonomi- og planlægningsafdelngen siden foråret 2020.

Sekretariat for patient- og pårørenderådet fra januar 2021.

Kontakt
lwk@rsyd.dk
Mobil 5143 8912

APPFWU02V