Skip til primært indhold

CCI4EU - Netværk og kompetenceløft inden for fælles beslutningstagning i EU

I dette projekt deltager Center for Fælles Beslutningstagning som ekspert i fælles beslutningstagning med det formål at skabe netværk og løfte kompetencerne inden for fælles beslutningstagning i øvrige EU-lande.

Projektet

Kræft er den næststørste dødsårsag i Europa, og der er stor variation i adgang til pleje og behandling, forskning og innovation i de enkelte EU-lande. Formålet med dette europæiske initiativ er at opbygge netværk og kompetencer på kræftområdet blandt EU-medlemslandene for at reducere uligheden og bygge bro mellem landene. Center for Fælles Beslutningstagnings primære rolle er at løfte niveauet og kompetencerne inden for fælles beslutningstagning og brugen af beslutningsstøtteværktøjer på enkelte europæiske hospitaler.

Tidsplan (start/slut)

Projektopstart: 1. maj 2023

Projektslut: 30. april 2026

Projektansvarlig

Professor Karina Dahl Steffensen

 

APPFWU01V