Skip til primært indhold

Serviceafdelingen

Serviceafdelingen på Sygehus Lillebælt består af Køkkenet, Patientservice, Portørafdelingen, Rengøringsenheden, Sterilcentralerne samt Tolkecenter Syddanmark. Serviceafdelingen skal styrke koordineringen og samarbejdet mellem disse servicefunktioner på tværs af Sygehus Lillebælts 3 matrikler. Målet er at udvikle synergi, der kan omsættes til endnu bedre service. Serviceafdelingen bestræber sig således altid på at leve op til mottoet "Service med mening for patienterne".

Køkkenet

varetager tilberedningen af maden til patienterne og kantinemaden, samt forplejningen ved møder, temadage og receptioner.

Patientservice

varetager de patientnære funktioner med forankring omkring receptionerne. Her varetages skranke- og telefonbetjening samt stifinderfunktionen.

Portørafdelingen

beskæftiger sig primært med interne transportopgaver – med hovedvægt på patienttransport. Portørerne transporterer også madvogne, affald, snavsetøj mv. og varetager interne flytteopgaver. Desuden varetager Portørafdelingen postfunktion og kørselsopgaver.

Rengøringsenheden

varetager rengøringen på Vejle Sygehus. Rengøringen på Kolding og Middelfart Sygehuse er udliciteret.

Sterilcentralerne og depoterne

producerer og leverer sterile instrumenter og instrumentbakker til OP, Dagklinikken, afdelinger og ambulatorier. Sterilcentralernes opgave er endvidere at indkøbe og lagerføre sterile engangsartikler.

Tolkecenter Syddanmark

Tolkecenter Syddanmark er et regionalt center placeret på Sygehus Lillebælt. Vi leverer video- og telefontolkning for regionens sygehuse og socialområdet.

Chef for Serviceafdelingen

Servicechef Bente Trier Kaarup

Bente Trier Kaarup

Servicechef

Serviceafdelingen


40 16 83 14 Sikker post, Patient og Servicesekretariatet, Sygehus Lillebælt
APPFWU01V